Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/527

Ta strona została przepisana.
Radoński Stanisław, str. 105, 137. Rodakowski, str. 158.
 —  Tadeusz, str. 22, 188, 249. Rogalińska Atanazya, str. 192.
Teodor, str. 125, 237. Rogaliński Eustachy, str. 145, 231,
Radowicz Romuald, str. 116.   246, 288.
Radziejewski ks., str. 292, 411, 477.  —  Kaźmierz, str. 135.
 —  Piotr, str. 486. Rohden, sędzia, str. 15.
Radzimiński Maksymilian, str. 12. Romanowski Jan Nep., str. 53, 73.
Radziwiłł książę Antoni, str. 461. Romocki Józef, str. 296.
 —  Edmund, ks. prałat, str. 241. Ronek, str. 170.
  287, 290, 315, 474, 476. Roon, minister 243.
 —  Karol, str. 475. Rose Ant., str. 69.
 —  Wilhelm, str. 494. Rosen, generał, str. 496.
Radziwiłłowa ks. Ferdynandowa, str. Rosenstiel, str. 6.
  475. Rościszewski, str. 102.
Radziwiłłówna ks. Wanda, str. 461. Rossignolle, str. 360.
Rakowicz dr., str. 143. Rostek Józef dr., str. 306.
 —  Daniel, str. 297. Rostafiński, prof. dr., str. 397, 398.
Rakowski dr., str. 143, 398, 399, 400. Rowicki, str. 264.
 —  F., str. 420. Rożański ks., str. 210.
 —  Ignacy, str. 328.  —  Stanisław, str. 288, 290, 315,
 —  Kaźmierz, str. 269.   401.
Ramloff Saladyn, str. 102. Rożniecki, generał, str. 362.
Ramorino, podpułk., str. 19, 150, 164, Rożnowicz Kaźmierz, str. 105.
  169, 233. Różański Stanisław, str. 365, 440,
Ranke, str. 479.   477.
Ratazzi, prezes ministrów, str. 84. Różycki Samuel, str. 162.
Rauch, major, str. 102.  —  str. 176, 351.
Rauchhaupt, str. 354. Ruch, str. 32, 33.
Raumer, minister, str. 9, 27. Rudzki, str. 412.
Reciński, str. 226. Ruge Arnold, str. 136.
Regnier, generał, str. 193. Rumowski, str. 264.
Reichensperger, poseł, str. 27, 208, Ruprecht, str. 95.
  243. Rusin, str. 289.
Reichert, radca rej., str. 11. Russiot, str. 112.
Reichman, str. 395. Ruszkiewicz ks., str. 212.
Rej, str. 205. Rusteyko Józef, str. 128.
Rejewski dr., str. 231. Rybiński, str. 19, 151, 177, 204, 365.
Rejtan Tadeusz, str. 71, 248. Rychlewski Teodor, str. 122.
Rekowski Ludwik, str. 111. Rychliński Stanisław, str. 122.
 —  Napoleon, str. 328. Rychłowska Jadwiga, str. 170.
Rembielińska Antonina z Weltzów, Rychłowski, str. 179.
  str. 295. Rydel prof., str. 395, 397.
 —  Ewa, str. 295. Ryffert Piotr, str. 328.
Rembieliński, str. 93. Rymarkiewicz Andrzej, str. 496.
 —  Rajmund, str. 295.  —  Baltazar, str. 496.
Rembowska Faustyna, str. 408.  —  Jan dr., str. 402, 496, 497, 498.
 —  Katarzyna, str. 408.  —  Kaźmierz, str. 496.
 —  Pelagia, str. 111, 120.  —  Stanisław ks., str. 128.
Rembowski Walery, str. 161.  —  str. 202, 257.
 —  Władysław, str. 328. Rynarowicz, str. 433.
Respadek ks. dr., str. 253. Rzepecki Bolesław, str. 488.
Rewit Algenor, str. 32, 33, 34, 36, 38. Rzepecki Karol, 405.
Riccard, generał, str. 149.  —  Ludwik dr., str. 68, 70, 152,
Richert, str. 441.   238, 277, 292, 294, 305, 306,
Richter, str. 441.   359, 418, 419, 474.
 —  kanonik, str. 79.  —  Witold, str. 126.
Rivoli Józef, str. 292, 296. Rzeźniewski August ks., str. 253, 254,
Rocca z Berlina, str. 157.   380.