Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/531

Ta strona została przepisana.
Trepiński ks., str. 10.
W.
Trepka Włodzimierz, str. 93.
Treskow, str. 101, 147, 412, 440 Wachler, str. 304.
Trębicki, generał, str. 162. Waldeck, str. 94.
Trojanowski, str. 67. Waldersee hr., generał, str. 100.
Truszowski, str. 379. Walewska Kunegunda, str. 162.
Trzaska-Zakrzewski, str. 238. Waligórski Mieczysław, str. 119,
Trzaskowski Erazm, str. 117.   154, 155, 173.
Trzebińska Antonina, str. 188. Walkowski Józef ks., str. 150.
 —  Apolonia, str. 450. Wanjura Gustaw ks., str. 384.
Trzebiński F., str. 378. Wankowicz, str. 427.
 —  Ksawery, str. 188. Wankowski Jan, str. 114.
Tucydides, str. 408. Warnka Aleksander, str. 361.
Tułodziecki Antoni, str. 113.  —  Stanisław dr., str. 361.
Tułodziecki ks., str. 23, 134, 296. Warnkówna Anastazya, str. 215, 361.
 —  Kaźmierz, str. 113. Wartenberg ks. dr., str. 287, 288,
Tundak Józef, str. 422.   290, 301, 327.
Turgeniew, str. 321. Wartenslebenówna hr. Bernardyna,
Turno Gotard, str. 162.   str. 123.
 —  Hipolit, str. 204, 231, 387. Wasilewski Aleksander, str. 119.
 —  Karol, str. 161, 198.  —  Franciszek, str. 432.
 —  Ludwika, str. 162. Wasiutyński, str. 345.
 —  Stefan, str. 161. Wawrzyniak Piotr ks., str. 44, 411,
 —  Wincenty, str. 23, 102, 162, 171.   454.
 —  Witold, str. 115, 117, 171. Wąsowicz Antoni, str. 126.
Turn-Taxis, str. 147. Wedell-Vehlengsdorf, str. 243.
Tuszewski Franciszek, str. 412, 415, Wegner Leon, str. 26, 51, 53, 90, 91,
  417, 418, 420.   92, 152, 167, 180, 248.
Twardowski Bolesław, str. 319.  —  prezes rejencyi, str. 224, 494.
Tyc Józef dr., str. 176. Wehr, str. 412, 440.
Wehrenpfennig, str. 299.
Wendland ks., str. 471.
U.
Weissenhoff, str. 74.
Werner Franciszka, siostra, str. 215.
Ulatowska Maryanna, str. 248. Wesołowski Michał, str. 279.
Ulatowski Józef, str. 147. Wesołowski, str. 319.
 —  Serafin, str. 128. Weyna ks. z Ludzisk, str. 90.
 —  Witold, str. 105. Węclewski, str. 134.
Ulrych Leon, str. 426, 427, 428. Węgierska Ema, str. 463.
Umiński, generał, str. 161, 171, 177, Węgierski Adam, tr. 116.
  236, 408.  —  Jan, str. 121.
Unruh, str. 270, 374, 385. Węsierska, str. 273.
Unrug Henryk, str. 115. Węsierski hr. Albin, str. 71, 280.
 —  Kaźmierz, str. 115.  —  Kaźmierz, str. 114.
 —  Tadeusz, str. 197.  —  Władysław, str. 114.
Urbanowska, inżynierowa, str. 215. Wężyk Adolf, str. 106.
Urbanowski Napoleon, inżynier, str. Wężykówna Teresa, str. 123.
  230, 232, 264, 296, 373, 443. Wicherkiewicz Bol. dr., str. 394, 395,
  230, 232, 264, 296, 373, 443.   398, 399.
Urbański, str. 417.  —  Jan Alojzy, str. 633.
Uriwal, str. 420, 421. Wichliński Walenty, str. 126.
Wick ks. dr., str. 480.
V.
Wieczorek dr., str. 360.
Wieczorkiewiczówna Kunegunda, str.
Valette Moreau, str. 33.   189.
Vassale, str. 469. Wielopolski, str. 86, 90, 136.
Ventzke, str. 419. Wierusz Kowalski Antoni, str. 149.
Vetter, str 20. Wierzbińska Anna, str. 429.
Virchow, prof. dr., str. 243, 441.  —  Emilia, str. 106.