Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/59

Ta strona została przepisana.

dem przezorności ze strony przełożonych, materyałem, oddanym do rozwagi, nie zaś prawidłem, przepisem lub rozkazem. Postrzegłem więc, że dalsze rozprawy byłyby bezskuteczne, a konferencya ta potwierdziła we mnie przekonanie, że usiłowania nasze, tyczące się stanowczej odpowiedzi w tej sprawie, nie tak prędko pożądany skutek odniosą.”
Pomimo takich trudności Towarzystwo Przyjaciół Nauk gorliwie zabrało się do pracy, a wynik jej okazał się w pierwszych Rocznikach z r. 1860 i 1863, w których mieszczą się rozprawy uczonych z pod zaboru pruskiego: ks. Franciszka Malinowskiego Zasady i prawidła pisowni polskiej, oraz Kriticzny pogląd na zasady głosowni znanych autorowi gramatik polskich wraz z uzasadnieniem jiloci brzmień i głosów polskiego języka, ks. kanonika Jabczyńskiego, Prawodawstwo i prawa Kościoła w Polsce, oraz Wiadomość historyczna o mieczu, przechowanym w archikatedrze poznańskiej, którym według podania miał ś. Piotr uciąć ucho Malchusowi Leona Wegnera Jan Ostroróg, doktor obojga prawa, wojewoda poznański, oraz Konfederacya województw wielkopolskich dnia 20 sierpnia 1792 r. w mieście Środzie zawiązana, dr. Ludwika Gąsiorowskiego Rozprawa wyświecająca historyą zaprowadzenia kanonikatu doktora medycyny, Wojciecha Cybulskiego Obecny stan nauki o rzeczach słowiańskich, oraz Dziady Mickiewicza, krytyczny rozbiór zasadniczej idei poematu, Antoniego Białeckiego Wykopaliska w Manieczkach, Felicyana Sypniewskiego Okrzemki okolic Poznania, Karola Karśnickiego Rys geologiczny W. Księstwa Poznańskiego, Jana Nepomucena Romanowskiego Wojna Zygmunta Augusta z zakonem inflantskim z r. 1557, Kaźmierza Szulca Budowla i wykopaliska Sławian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie, Augusta Cieszkowskiego O drogach ducha, Augusta Mosbacha Dwa poselstwa do Polski przez Szlązaków odprawione w latach 1611 i 1620.
Zarazem ogłosiło Towarzystwo konkurs do napisania Historyi włościan i stosunków ekonomicznych w dawnej Polsce, a dwa wydziały częste odbywały posiedzenia, na których czytywano rozmaite rozprawy.