Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/9

Ta strona została przepisana.
Dr. Stanisław Karwowski
Historya
Wielkiego Księstwa
Poznańskiego


TOM II
1852 — 1863.
W Poznaniu...............1919.
Nakładem i czionkami Drukarni Uniwersyteckiej (właść. J. Winiewicz)
w Poznaniu przy ulicy 27 Grudnia nr. 5... Telefonu nr. 2232.