Strona:Trzy twarze Józefa Światły.pdf/263

Ta strona została przepisana.

NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna
NSW - Naczelny Sąd Wojskowy
NSZ - Narodowe Siły Zbrojne
NZW - Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
OOP - Oddziałowa Organizacja Partyjna
ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OUN - Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
PAP - Polska Agencja Prasowa
PKB - Państwowy Korpus Bezpieczeństwa
PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
POP - Podstawowa Organizacja Partyjna
POW - Polska Organizacja Wojskowa
PP - Podsłuchy Pokojowe
PPP - Polskie Państwo Podziemne
PPR - Polska Partia Robotnicza
PPS - Polska Partia Socjalistyczna
PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa
PUBP - Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
ROAK - Ruch Oporu Armii Krajowej
RP - Rzeczpospolita Polska
RWE - Radio „Wolna Europa”
SG - Straż Graniczna
SRI - Samodzielny Referat Informacyjny
UB - Urząd Bezpieczeństwa
UBP - Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
VOA - Voice of America (Głos Ameryki)
WiN - Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość
WKP(b) - Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
WOP - Wojska Ochrony Pogranicza
WP - Wojsko Polskie
WUPB - Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
ZAMP - Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej
ZMP - Związek Młodzieży Polskiej
ZPP - Związek Patriotów Polskich
ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ŻKA - Żydowski Komitet Antyfaszystowski