Strona:Trzy twarze Józefa Światły.pdf/4

Ta strona została skorygowana.
Copyright © Andrzej Paczkowski, 2009
Projekt okładki
Sylwia Tymkiewicz
Redaktor prowadzący
Dorota Górecka
Redakcja
Agnieszka Ogrodowczyk
Korekta
Anna Gabryś
Redakcja techniczna
Elżbieta Urbańska
Łamanie
Maciej Trzebiecki

ISBN 978-83-89325-87-7

Warszawa 2009
Wydawca
Prószyński Media Sp. z o.o.
02-651 Warszawa, ul. Garażowa 7
Druk i oprawa
Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A.
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 53