Strona:Wyznania świętego Augustyna.djvu/3

Ta strona została skorygowana.
JAŚNIE WIELMOŻNEMU
Najprzewielebniejszemu JX.
STANISŁAWOWI LUDWIKOWI
Z ŁĘTOWA OGOŃCZYK
ŁĘTOWSKIEMU
BISKUPOWI JOPEŃSKIEMU,
KUSTOSZOWI KATEDRALNEMU
KRAKOWSKIEMU,
Administratorowi Jeneralnemu
DYECEZYI
KIELECKO KRAKOWSKIÉJ,
WIKARYUSZOWI APOSTOLSKIEMU,
Kawalerowi Wielkiego Krzyża Orderu ś. Stanisława,NAJŁASKAWSZEMU
PANU MOJEMU.