Strona:Zakład Wychowawczy 'Nasz Dom'.djvu/11

Ta strona została skorygowana.

— Dać dziecku impuls do wysiłku — przez danie jemu możności poznania opinji gromady o sobie. — Plebiscyt.
— Dać impuls do wysiłku przez wskazanie stopni, danie konkretnego dążenia i słupów granicznych wzrostu: kwalifikacje obywatelskie.
Gazeta, — komunikaty — organ sprawozdawczy i informacyjny.
Kalendarz“ — Kronika. — Wspomnienia. — Opisy, opowiadania i opowieści dzieci.
Podzięki“. Przepraszam“.
— Poszukiwanie dróg uzgodnienia zasady jawności z zasadą poszanowania świata wewnętrznego dziecka, dyskrecji względem wysiłków jego wewnętrznych.
— Poszukiwanie linji rozwoju życia: od kontroli opinji, oceny innych — do samokontroli i samooceny.
— Od karności względem prawa z zewnątrz — do karności względem prawa moralnego — w sobie.