Strona:Zakład Wychowawczy 'Nasz Dom'.djvu/3

Ta strona została skorygowana.


BIBLJOTEKA WYCHOWAWCZA „NASZEGO DOMU” Nr. 1.


ZAKŁAD WYCHOWAWCZY
NASZ DOM”
SZKIC INFORMACYJNY
OPRACOWAŁA
MARJA ROGOWSKA-FALSKA
ZE SŁOWEM WSTĘPNEM
JANUSZA KORCZAKA


NAKŁADEM TOWARZYSTWA „NASZ DOM”
WARSZAWA — 1928
Cena 1 zł.