Choćby twe zadania bardzo trudne były,
weź się do nich raźno, przybędzie ci siły.


Nie godzi się umierać duchem,
gdy żyjemy ciałem.


Nic tak nie podnosi człowieka,
jak myśl o własnej znikomości.


Krzywe drogi często są różami słane,
ale wiodą do przepaści, w których giną narody.


Kto duchem nie działa,
tego duch Boży odstąpi.


Wielkie szczęście robi wrażenie podobne do straszliwego ciosu:
oba zabić mogą.


Nieszczęście ma złą pamięć;
zawraca często na to samo miejsce.


Wybierając między dwiema drogami długo
— obieramy czasem drogę trzecią.


Poradę każdy da, ale skuteczną pomoc, i pociechę
ten tylko, kto kocha.


Może być praca bez cnoty,
ale nie ma cnoty bez pracy.


W religii Bóg zawiera przymierze z człowiekiem
dla ratunku, ulgi i pocieszenia nieszczęśliwych.


W złe serce duch Boży nie wchodzi.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Antoni Kucharczyk.