Śpiewnik kościelny/Chrystus Pan zmartwychwstał

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Chrystus Pan zmartwychwstał
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ V.\relative c' { \clef tenor \key c \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown g4 c4 d4 d4 | e4. (d8) c2 | g4 c4 d4 d4 | \break
e4. (d8) c2 | \repeat volta 2 { e4 e4 e4 e4 | d2. d4 | \break
e4 e4 e4 e4 | d2. d4 | g,4 c4 d4 d4 | \break
e4 e4 d4 (c4) | d2 \fermata r2 }
}
\addlyrics { \small {
Chry -- stus Pan zmar -- twych_ -- wstał, Zwy -- cię -- ztwo o --
trzy_ -- mał; Bo zbu -- rzył śmierć sro -- gą,
Swo -- ją śmier -- cią dro -- gą. Al -- le -- lu -- ja,
Al -- le -- lu_ -- ja,
}}


Chrystus Pan zmartwychwstał,
Zwycięztwo otrzymał;
Bo zburzył śmierć srogą,
Swoją śmiercią drogą. Alleluja, Alleluja.


Zwalczył czarta złego,
I starł głowę jego:
Człowieka grzesznego,
Wydarł z mocy jego. Alleluja, Alleluja.

Śmierć srodze poraził,
A moc czarta skaził,
Żywot nasz naprawił,
To z łaski swej sprawił. Alleluja, Alleluja.

O Chryste nasz Panie!
Przez twe zmartwychwstanie,
Daj nam z grzechów powstać,
Łaski twojej dostać. Alleluja, Alleluja.

A po tym kłopocie,
Daj w wiecznym żywocie,
Widzieć Ojca swego,
Boga wszechmocnego. Alleluja, Alleluja.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).