Wikiźródła:Zrzeczenie się odpowiedzialności

Postanowienia ogólne

  • Używasz Wikiźródeł na własną odpowiedzialność!
  • Może zdarzyć się, że w Wikiźródłach znajdziesz nieprawdziwe informacje

Wikiźródła nie udzielają żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic dotyczących poprawności publikowanych treści. Nie udzielają też żadnych innych gwarancji, zarówno jednoznacznych, jak i dorozumianych.

Wikiźródła są otwartym do edycji zbiorem dokumentów źródłowych, co oznacza, że tworzą je nieodpłatnie ochotnicy zarówno pracujący indywidualnie jak i w grupach, którzy rozwijają tym samym wspólny zasób ludzkiej wiedzy. Takie rozwiązania pozwalają każdemu użytkownikowi Internetu na zmianę zawartości znalezionej na stronach tego serwisu.

Nie oznacza to, że nie znajdziesz w Wikiźródłach wielu wartościowych informacji, jednakże należy być świadomym, że Wikiźródła NIE MOGĄ gwarantować, w jakikolwiek sposób, wiarygodności informacji znalezionych na stronach. Ktoś mógł zmienić treść artykułu lub dokonać wandalizmu, którego nie dostrzegliśmy.

Żaden z autorów, współpracowników, sponsorów, administratorów, sysopów albo ktokolwiek związany z Wikiźródłami w żaden sposób nie może być odpowiedzialny za pojawienie się jakiejś niedokładnej lub oszczerczej informacji lub za sposób użycia jej przez internautów.

Pamiętaj, że także Ty możesz korygować teksty!

Dziękujemy za zapoznanie się z tą stroną.