Śpiewnik kościelny/Chrystus zmartwychwstan jest

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Chrystus zmartwychwstan jest
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ II.\relative c' { \clef tenor \key d \minor
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown a4 gis4 a4 cis4 | d2 a2 | a4 (b4) c2 | \break
\stemUp g4. f8 e4 d4 | g4 g4 g4 e4 | f4 g4 a2 | \break
a4 f4 g4 f4 | e4 f4 d2 | e4 f4.cis8 d4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Chry -- stus zmar -- twych -- wstan jest, Nam_ na
przy -- kład dan jest; Iż ma -- my "z mart" -- wych po -- wstać,
"Z Pa" -- nem Bo -- giem kró -- lo -- wać, Al -- le -- lu -- ja.
}}


Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest;
Iż mamy z martwych powstać,
Z Panem Bogiem królować, Alleluja.

Leżał trzy dni w grobie,
Dał bok przebić sobie;
Bok, ręce, nodze obie,
Na zbawienie człowiecze tobie, Alleluja.

Trzy Maryje poszły,
Drogie maści niosły,
Chciały Chrystusa pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać, Alleluja.

Gdy na drodze były,
Tak sobie mówiły:

Jest tam kamień niemały;
A któż nam go odwali, Alleluja.

Powiedz nam Maryja,
Gdzieś Pana widziała?
Widziałam go po męce,
Trzymał chorągiew w ręce, Alleluja.

Gdy nad grobem stały,
Rzekł im Anioł biały:
Nie bójcie się dziewice,
Ujrzycie Boże lice, Alleluja.

Jezusa szukacie?
Tu go nie znajdziecie;
Wstałci zmartwych tu go nie,
Tylko jego odzienie, Alleluja.

Łukasz z Kleofasem,
Oba jednym czasem,
Szli do miasteczka Emaus,
Potkałci ich Pan Jezus, Alleluja.

Bądźmy wszyscy weseli,
Jako w niebie Anieli;
Czegośmy pożądali,
Tegośmy doczekali, Alleluja.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).