Śpiewnik kościelny/Dziś Chrystus król wiecznej chwały

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Dziś Chrystus król wiecznej chwały
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ VIII.\relative c { \clef tenor \key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemUp f4 f8 [g8] a4 a4 | g8 [a8] g4 f4 e4 | e4 e4 a4 \times 2/3 { g8 ([f8 e8]) } | \break
d8 [e8] f4 cis4 d4 \fermata | e4 f4 g4 a4 | \stemDown bes4 a8 [g8] c8. [bes16] a4 \fermata | \break
\stemUp a4 a4 a4 a4 | g8 [a8] g4 f4 e4 | e4 e4 a4 \times 2/3 { g8 ([f8 e8]) } | \break
d8 [e8] f4 cis4 d4 \fermata | e4 f4 g4 a4 | bes4 a4 g4 a4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Dziś Chry_ -- stus Król wie_ -- cznej chwa -- ły, Wie -- dzie try -- umf
o_ -- ka -- za -- ły: Al -- le -- lu -- ja, Al -- le_ -- lu_ -- ja.
Oz -- do -- bny "w śli" -- cznej_ ko -- ro -- nie, Od -- bie -- ra cześć__
na_ -- Sy -- o -- nie. Al -- le -- lu -- ja, Al -- le -- lu -- ja.
}}


Dziś Chrystus Król wiecznej chwały,
Wiedzie tryumf okazały: Alleluja, Alleluja.
Ozdobny w ślicznej koronie,
Odbiera cześć na Syonie. Alleluja, Alleluja.

Gdziez teraz śmierci moc twoja?
Kędy twa szatanie zbroja? Allel. Allel.
Naszedł mocniejszy zbrojnego
Mocarza, i wziął łup jego. Allel. Allel.

O Jezu na wieczne lata,
Ozdobo całego świata: Allel. Allel.
Z łaski przypuść nas do swego
Zwycięztwa nieśmiertelnego. Allel. Allel.

Niechaj szatan co chce broi,
Z wiernych nikt się go nie boi: Allel. Allel.
Padło piekło z wojski swemi,
A myśmy dziećmi bożemi. Allel. Allel.

Ztąd na ziemi chwalim ciebie,
Którego czci pełno w niebie. Allel. Allel.
Ginie świat, ratuj swych Panie,
A daj z nim szczęsne rozstanie. Allel. Allel.

Chwała wiecznemu Królowi,
Bogu Ojcu i Synowi; Allel. Allel.
Chwała Duchowi świętemu,
Jednemu Bogu naszemu. Allel. Allel.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).