2 Księga Machabejska


2 Księga Machabejska
2 Księga Machabejska
Ujednoznacznienie
Ujednoznacznienie
Ten tekst posiada więcej niż jedną wersję lub wydanie.

  • w Biblii Królowéj Zofii – pierwszy przekład na język polski (księga zaginiona)
  • w Biblia Gdańskiej – przekład protestancki (księga nieobecna)
  • w Biblii Wujka (wyd. z 1840 roku) – przekład katolicki
  • w Biblii Wujka (wyd. z 1923 roku) – przekład katolicki opublikowany według kanonu protestanckiego (księga nieobecna)


Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Polskie przekłady Biblii
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło 2 Księga Machabejska