Amida • (modlitwa Osiemnastu Błogosławieństw)
Amida
(modlitwa Osiemnastu Błogosławieństw)
Amida to jedna z dwóch głównych modlitw w judaizmie.
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Amida


 1. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Tarcza Abrahama!
 2. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który wskrzesza umarłych!
 3. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Bóg Święty!
 4. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, obdarzający wiedzą!
 5. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który pragnie skruchy!
 6. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który obficie obdarza przebaczeniem!
 7. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Zbawca Izraela!
 8. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Lekarz chorych Twojego ludu, Izraela!
 9. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który błogosławi lata!
 10. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który zbiera wygnańców Swego ludu, Izraela!
 11. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król kochający sprawiedliwość i sąd!
 12. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który rozbija wrogów i poniża zadufanych!
 13. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, podpora i wzmocnienie sprawiedliwych!
 14. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Budowniczy Jeruzalem!
 15. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który sprawia, że wschodzi chwała zbawienia!
 16. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który wysłuchuje modlitwy!
 17. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który ustanawiasz na powrót Swoją Obecność na Syjonie!
 18. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Dobry to Twoje Imię, właściwym jest Tobie dzięki czynić!
 19. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który błogosławi Swój lud Izraela pokojem!


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.