Biblia Gdańska/Dzieje Apostolskie

Ewangelia wg św. Jana Biblia Gdańska
Dzieje Apostolskie
Nowy Testament
List do Rzymian

Poniżej znajduje się Dzieje Apostolskie podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie przejdź tutaj.


Dzieje świętych Apostołów.

¤ ¤ ¤ ¤