Biblia Gdańska/Księga Sędziów


Księgi Iozuego Biblia Gdańska • Księga Sędziów • Stary Testament Księgi Ruthy
Księgi Iozuego Biblia Gdańska
Księga Sędziów
Stary Testament
Księgi Ruthy

Poniżej znajduje się Księga Sędziów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie przejdź tutaj.


Księga Sędziów

którą zowią
J U D I C U M

¤ ¤ ¤ ¤