Biblia Gdańska/Pierwsza Księga Królewska


Druga Księga Samuela Biblia Gdańska • Pierwsza Księga Królewska • Stary Testament Druga Księga Królewska
Druga Księga Samuela Biblia Gdańska
Pierwsza Księga Królewska
Stary Testament
Druga Księga Królewska

Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Królewska podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie przejdź tutaj.


Pierwsza Księga Królewska.

którą też zowią
Trzecią Królewską

¤ ¤ ¤ ¤