>>> Dane tekstu >>>
Tytuł Biblioteka Kultury
Wydawca Instytut Literacki
Data wyd. 1946-1990 (?)
Miejsce wyd. Paryż
Źródło Skany na Commons


BIBLIOTEKA “KULTURY”
IMPRIME EN FRANCE

Wydawca: Edition et Librairie „LIBELLA”
12, rue St. Louis-en-I’lle, Paris, 4°INSTYTUT
PARYŻ
LITERACKI
1946-19901946
1. Paweł Hostowiec — Dziennik podróży do Austrii i Niemiec
2. Informator o Imperium Brytyjskim i krajach Ameryki Płn. i Płd.
3. Juliusz Kaden-Bandrowski — Miasto mojej matki
4. Stanisława Kuszelewska — Kobiety
5. Adam Mickiewicz — Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego
6. Sergiusz Piasecki — Jabłuszko
7. Władysław Reymont — Rok 1794. T. I-III. Powieść historyczna
8. Henryk Sienkiewicz — Legiony
9. Stanisław Szpotański — Prometeusze. Powieść historyczna
1947
10. Jan Bielatowicz — Brygada Karpacka
11. Jan Bielatowicz — Passeggiata. Szkice włoskie
12. Leon Blum — Na miarę człowieka
13. Józef Chałasiński, Jan Ulatowski — Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej
14. dr Tadeusz Felsztyn — Energia atomowa. Źródła i zastosowania
15. Paolo Hostowiec — Il Calvario continua... Diario di un viaggio in Austria e Germania
16. Juliusz Kaden-Bandrowski — La citta di mia madre
17. Arthur Koestler — Krucjata bez krzyża
18. Bolesław Miciński — Portret Kanta i trzy eseje o wojnie
19. Sergiusz Piasecki — Spojrzę ja w okno...
20. Sergiusz Piasecki — Nikt nie da nam zbawienia...
21. Aleksander Piskor — Siedem ekscelencji i jedna dama
22. Wacław Sieroszewski — Beniowski. Powieść
23. Andrzej Strug — Dzieje jednego pocisku
24. Andrzej Strug — Mogiła nieznanego żołnierza
25. W oczach pisarzy. Antologia noweli wojennej (1939–1945). Opracował Gustaw Herling-Grudziński
1948
26. Weronika Hort — Tułacze dzieci
1949
27. Józef Czapski — Na nieludzkiej ziemi
28. Stanisław Gryziewicz — Środki polityki gospodarczej
29. Aleksander Janta-Połczyński — Wracam z Polski 1948
30. Melchior Wańkowicz — Klub trzeciego miejsca
1950
31. James Burnham — Walka o świat
32. Marian Kukiel — Książę Adam
1951
33. Henryk Mirzwiński — Etiudy. Wiersze
34. Marian Kukiel — Książę Adam
1952
35. Jan Kowalik — Polonica niemieckie za czas od 1 września 1939 do 31 grudnia 1948 roku

Biblioteka „Kultury”

1953
1. Witold Gombrowicz — Trans-Atlantyk. Ślub
2. George Orwell — 1984
3. Czesław Miłosz — Zniewolony umysł
4. James Burnham — Bierny opór czy wyzwolenie?
5. Czesław Miłosz — Światło dzienne. Poezje
6. Czesław Straszewicz — Turyści z bocianich gniazd
1954
7. Stefan Korboński — W imieniu Rzeczypospolitej...
8. Józef Łobodowski — Złota Hramota. Poezje
1955
9. Czesław Miłosz — Zdobycie władzy
10. Czesław Miłosz — Dolina Issy
11. Marian Pankowski — Smagła swoboda
12. Teodor Parnicki Koniec „Zgody Narodów”. T. I-II
12a. Jan Kowalik — Polska w bibliografii powojennych Niemiec (1945 – 1953)
1956
13. Stefan Korboński — W imieniu Kremla...
14. Raymond Aron — Koniec wieku ideologii
15. Graham Greene — Moc i chwała
15a. Nikita S. Chruszczow — O kulcie jednostki i jego następstwach. Dokumenty – zeszyt 1
15b. Władysław Gomułka — Przemówienie I Sekretarza Władysława Gomułki na VIII Plenum 21 X 1966. Dokumenty – zeszyt 2
1957
16. Leo Lipski — Dzień i noc. Opowiadania
17. Andrzej Chciuk — Smutny uśmiech. Opowiadania
18. Jeanne Hersch — Polityka i rzeczywistość
19. Czesław Miłosz — Traktat poetycki. Poezje
20. Józef Mackiewicz — Kontra
21. Witold Gombrowicz — Dziennik (1953–1956)
22. Andrzej Bobkowski — Szkice piórkiem (Francja 1940–1944). T. I-II
23. Paweł Zaremba — Historia Stanów Zjednoczonych
24. Aleksander Hertz — Amerykańskie stronnictwa polityczne. Mechanizm demokracji
25. Daniel Bell — Praca i jej gorycze. Kult wydajności w Ameryce
25a. Przyczyny rewolucji węgierskiej. Testament Haricha. Dokumenty – zeszyt 3
1958
26. Jan Winczakiewicz — Izrael w poezji polskiej. Antologia
27. Milovan Dżilas — Nowa klasa wyzyskiwaczy. Analiza systemu komunistycznego
28. Marek Hłasko — Cmentarze. Następny do raju
29. Czesław Miłosz — Kontynenty
30. Jan Kowalik — Polska w bibliografii niemieckiej 1954–1956 oraz uzupełnienia do okresu 1945–1953
31. Stanisław Rembek — W polu. Opowieść
32. Howard Fast — Król jest nagi
33. Simone Weil — Wybór pism
34. Albert Camus — Człowiek zbuntowany
35. James Burnham — Rewolucja manadżerska
35a. Borys Lewyckyj — Warszawa – Kijów. Dokumenty – zeszyt 4
1959
36. Tadeusz Katelbach — Rok złych wróżb (1943)
37. Jurij Lawrinenko — Rozstrilane widrodżenija
38. Józef Łobodowski — Pieśń o Ukrainie
39. Tadeusz Nowakowski — Syn zadżumionych
40. Program Związku Komunistów Jugosławii. Krytyka „Komunista”. Dokumenty – zeszyt 5
41. Kultura masowa. Wybór esejów. Dokumenty – zeszyt 6
42. Marek Hłasko — Hrbitovy
43. Jan Kowalik — „Kultura” 1947–1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 — maj 1959)
44. Borys Pasternak — Doktor Żywago
45. Wacław Lednicki — Glossy Krasińskiego do apolegetyki rosyjskiej
46. Abram Terc — Sąd idzie. Co to jest realizm socjalistyczny?
47. Tibor Déry — Niki
48. Wiktor Sukiennicki — Kolumbowy błąd. Szkice z historii, teorii i praktyki sowieckiego „komunizmu”. Dokumenty – zeszyt 7
49. Wacław Iwaniuk — Milczenia. 1949–1959. Poezje
50. Czesław Miłosz — Rodzinna Europa
1960
51. Gustaw Herling-Grudziński — Skrzydła ołtarza
52. Halszka Guilley-Chmielowska — Spotkania na galerii
53. Józef Czapski — Oko
54. Witold Gombrowicz — Pornografia
55. Leo Lipski — Piotruś
56. Aldous Huxley — Nowy wspaniały świat poprawiony
57. Kazimierz Wierzyński — Tkanka ziemi. Poezje
58. Stanisław Kot — Jerzy Niemirycz – w 300-lecie Ugody Hadziackiej
59. Czesław Miłosz — Węgry. Dokumenty – zeszyt 8
60. Artur Marla Swinarski — Sasza i bogowie. Cztery utwory dramatyczne
61. Andrzej Chciuk — Rejs do Smithon – Stary ocean
1961
62. Adam Ciołkosz — Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska. Dokumenty – zeszyt 9
63. Bogdan Czaykowski i Bolesław Sulik — Polacy w Wielkiej Brytanii
64. Danuta Mostwin — Ameryko! Ameryko!
65. Paweł Hostowiec — Eseje dla Kassandry
66. Aleksander Hertz — Żydzi w kulturze polskiej
67. Andrzej Stawar — Pisma ostatnie. Dokumenty – zeszyt 10
68. Abram Terc — Opowieści fantastyczne
69. I. Iwanow — Czy istnieje życie na Marsie?
70. Abram Terc — Fantasticzeskije powiesti
71. I. Iwanow — Jest-li żizń na Marsie?
72. Paweł Zaremba — Historia Polski. T. I: Od zarania państwa do roku 1506
1962
73. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 1
74. Adam Czerniawski — Topografia wnętrza. Poezje
75. Władysław Broniewski — Wiersze
76. Józef Czapski — Na nieludzkiej ziemi. Wyd. drugie
77. Czesław Miłosz — Człowiek wśród skorpionów
78. Bernard Singer — Od Witosa do Sławka
79. Czesław Miłosz — Król Popiel i inne wiersze
80. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 2
81. Witold Gombrowicz — Dziennik. T. II (1957–1961)
82. Milovan Dżilas — Rozmowy ze Stalinem
83. Jerzy Mond — 6 lat temu... (Kulisy Polskiego Października). Dokumenty – zeszyt 11
1963
84. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 3
85. Józef Wittlin — Orfeusz w piekle XX wieku
86. Zygmunt Haupt — Pierścień z papieru
87. Marek Hłasko — Opowiadania
88. Maria Czapska — Polacy w ZSSR (1939–1942). Antologia
89. Witold Jedlicki — Klub Krzywego Koła. Dokumenty – zeszyt 12
90. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 4
91. Abram Terc — Lubimow
92. We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej
93. Gustaw Herling-Grudziński — Drugie przyjście oraz inne opowiadania i szkice
94. Jan Kowalik — Materiały do historii prasy polskiej na obczyźnie 1939–1962. Bibliografie. T. I
1964
95. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 5
96. Marek Hłasko — Wszyscy byli odwróceni. – Brudne czyny
97. Kazimierz Wierzyński — Kufer na plecach. Poezje
98. Bogdan Czaykowski — Spór z granicami. Poezje
99. Wincenty Witos — Moje wspomnienia. T. I-III
100. Walter G. Krywicki — Byłem agentem Stalina. Archiwum Rewolucji
101. Jan Bielatowicz — Gaude Mater Polonia
102. Stanisław Mackiewicz — Polityka Becka
103. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 6
104. Ignazio Silone — Wybór towarzyszy. Archiwum Rewolucji
105. Wiktor Sukiennicki — Biała księga. Fakty i dokumenty z okresu dwóch wojen światowych. Dokumenty – zeszyt 13
106. Juliusz Mieroszewski — Ewolucjonizm
1965
107. Abram Terc — Myśli niespodziewane
108. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 7
109. Wacław Iwaniuk — Wybór wierszy
110. Michał K. Pawlikowski — Wojna i sezon
111. Gustaw Herling-Grudziński — Inny świat. Zapiski sowieckie. Wyd. drugie
12. Witold Gombrowicz — Kosmos
113. Borys Lewickyj — Terror i rewolucja. Archiwum Rewolucji
114. Stanisław Vincenz — Po stronie pamięci. Wybór esejów
115. Danuta Mostwin — Olivia
116. Czesław Miłosz — Gucio zaczarowany. Poezje
117. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 8
118. Jerzy Pietrkiewicz — Poematy londyńskie i wiersze przedwojenne
119. January Grzędziński — Maj 1926
120. Mikołaj Arżak — Odkupienie i inne opowiadania
121. Arthur Koestler Fragmenty wspomnień. Archiwum Rewolucji
122. Michel Garder — Agonia reżymu w ZSSR. Archiwum Rewolucji
1966
123. Piotr Guzy — Krótki żywot bohatera pozytywnego
124. Dialog polsko-niemiecki w świetle dokumentów kościelnych. Dokumenty – zeszyt 15
125. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 9
126. Barbara Toporska — Siostry. Powieść
127. Sąd idzie! Stenogram z procesu Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela. Dokumenty – zeszyt 16
128. Marek Hłasko — Piękni dwudziestoletni
129. Borys Lewickyj — Polityka narodowościowa ZSSR. Archiwum Rewolucji
130. Mihajlo Mihajlov — Tematy rosyjskie. Archiwum Rewolucji
131. George J. Flemming — Polska mało znana
132. Jacek Kuroń i Karol Modzelewski — List otwarty do Partii. Dokumenty – zeszyt 17
133. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 10
134. Wacław Lednicki — Rosyjsko-polska entente cordiale (jej początki i fundamenty, 1903–1905)
135. Adam Czerniawski — Sen – Cytadela – Gaj. Poezje
136. Schizmy. Dokumenty – zeszyt 18
137. George J. Flemming — Czym to się je? Czyli dobre rady dla reemigrantów i turystów
138. Witold Gombrowicz — Dziennik (1961—1966). – Operetka
139. Aleksander Hertz — Refleksje amerykańskie
140. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 11
1967
141. Olga Scherer — W czas morowy. Powieść
142. Alicja Zawadzka-Wetz — Refleksje pewnego życia. Wspomnienia. Dokumenty – zeszyt 19
143. Bonifacy Miązek — Ziemia otwarta. Poezje
144. Juliusz Mieroszewski — Polityczne neurozy
145. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 12
146. Aleksander Hertz — Szkice o ideologiach
147. Wiktor Sukiennicki — Legenda i rzeczywistość. Wspomnienia i uwagi o dwudziestu latach Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Dokumenty – zeszyt 20
148. Tomasz Staliński — Widziane z góry
149. Galina Sieriebriakowa — Huragan
150. Swietłana Allilujewa — Dwadzieścia listów do przyjaciela. Archiwum Rewolucji
151. Aleksander Weissberg-Cybulski — Wielka czystka. Archiwum Rewolucji
152. Leopold Tyrmand — Życie towarzyskie i uczuciowe. Powieść
1968
153. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 13
154. Kazimierz Wierzyński —Czarny polonez. Poezje
155. Czesław Dobek — Drugi rzut i inne opowiadania
156. Wacław Iwaniuk — Ciemny czas. Poezje
157. Leon Mitkiewicz — Z gen. Sikorskim na obczyźnie. Fragmenty wspomnień. Dokumenty – zeszyt 21
158. Alicja Iwańska — Świat przetłumaczony
159. Piotr Guzy — Stan wyjątkowy
160. Julian Kulski — Stefan Starzyński w mojej pamięci. Dokumenty – zeszyt 22
161. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 14
162. Andriej Sacharow — Rozmyślania o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej. Dokumenty – zeszyt 23
163. Jerzy Andrzejewski — Apelacja. Powieść
164. Eugenio Reale — Raporty (Polska 1945–1946). Dokumenty – zeszyt 24
165. Stanisław Wygodzki — Zatrzymany do wyjaśnienia. Powieść
1969
166. Henryk Grynberg — Zwycięstwo. Powieść
167. Wydarzenia marcowe 1968. Dokumenty – zeszyt 25
168. Dominique de Roux — Rozmowy z Gombrowiczem
169. Iwan Koszeliwec — Ukraina 1956–1968. Dokumenty – zeszyt 26
170. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 15
171. Kazimierz Wierzyński — Sen mara. Poezje.
172. Polskie Przedwiośnie. „Wydarzeń marcowych” t. 2. — Czechosłowacja. Dokumenty – zeszyt 27
173. Józef Mackiewicz — Nie trzeba głośno mówić. Powieść
174. Andrzej Busza — Znaki wodne. Poezje
175. Gustaw Herling-Grudziński — Upiory rewolucji. Eseje
176. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 16
177. Czesław Miłosz — Widzenia nad Zatoką San Francisco
178. Czesław Miłosz — Miasto bez imienia. Poezje
179. Paulina Preiss — Biurokracja totalna
180. Komunizm z ludzką twarzą. Dokumenty – zeszyt 28
181. Witold Gombrowicz — Ferdydurke. Dzieła zebrane, t. I
182. Franciszek Kalinowski — Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940–1945
183. Władysław Bieńkowski — Motory i hamulce socjalizmu. Dokumenty – zeszyt 29
184. Znasz-li ten kraj? Dokumenty – zeszyt 30
1970
185. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 17
186. Witold Gombrowicz — Trans-Atlantyk. Dzieła zebrane, t. II
187. Aleksander Sołżenicyn — Krąg pierwszy. T. I-II
188. Sławomir Mrożek — Dwa listy i inne opowiadania
189. Witold Gombrowicz — Pornografia. Dzieła zebrane, t. III
190. Andriej Amalrik — Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? Dokumenty – zeszyt 31
191. Witold Gombrowicz — Kosmos. Dzieła zebrane, t. IV
192. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 18
193. Władysław Bieńkowski — Kryzys rolnictwa czy kryzys polityki rolnej? (Z dodatkiem „Katechizmu rolniczego”). Dokumenty – zeszyt 32
194. Andrzej Bobkowski — Coco de Oro
195. Juliusz Mieroszewski — Modele i praktyka
196. Tadeusz Nowakowski — Happy-End. Powieść
197. Głosy stamtąd. ZSSR i PRL (Od opozycji do rewolucji). Dokumenty – zeszyt 33
198. O.N. Burba-Kochański — List do emigranta. Dokumenty – zeszyt 34
1971
199. Tomasz Staliński — Cienie w pieczarze
200. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 19
201. Bogdan Czaykowski — Point-no-point. Poezje
202. Poznań 1956 – grudzień 1970. Dokumenty – zeszyt 35
203. Aleksander Sołżenicyn — Oddział chorych na raka
204. Witold Gombrowicz — Teatr. Dzieła zebrane, t. V
205. Witold Gombrowicz — Dziennik (I) 1953–1956. Dzieła zebrane, t. VI
206. Władysław Bieńkowski — Drogi wyjścia. Dokumenty – zeszyt 36
207. Danuta Irena Bieńkowska — Pieśń suchego języka. Poezje
208. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 20
209. Władysław Bieńkowski — Socjologia klęski. Dramat Gomułkowskiego czternastolecia. Dokumenty – zeszyt 37
210. Jerzy Stempowski — Od Berdyczowa do Rzymu
211. Witold Gombrowicz — Dziennik (II) 1957–1961. Dzieła zebrane, t. VII
212. Janusz Szpotański — Satyra podziemna
213. Witold Gombrowicz — Dziennik (III) 1961—1966. Dzieła zebrane, t. VIII
214. Ewa Wacowska — Rewolta szczecińska i jej znaczenie. Dokumenty – zeszyt 38
1972
215. Czesław Miłosz — Prywatne obowiązki
216. Danuta Mostwin — Ja za wodą, ty za wodą...
217. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 21
218. Witold Gombrowicz — Opowiadania. Dzieła zebrane, t. IX
219. Andrzej Chciuk — Wizyta w Izraelu
220. Sąd orzekł... Dokumenty – zeszyt 39
221. Tomasz Staliński — Romans zimowy
222. Aleksander Sołżenicyn — Krąg pierwszy. T. I-II
223. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 22
224. Leszek Kołakowski — Obecność mitu
1973
225. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 23
226. Adam Krzyżanowski — Dzieje Polski
227. Kazimierz OrłośCudowna melina. Powieść
228. Aleksander Sołżenicyn — Oddział chorych na raka. Wyd. drugie
229. Wymiar sprawiedliwości w PRL. Dokumenty – zeszyt 40
230. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 24
231. Gustaw Herling-Grudziński — Dziennik pisany nocą 1971–1972
232. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 25
233. Władysław Żeleński — Zabójstwo ministra Pierackiego
234. Maria Hirszowicz — Komunistyczny Lewiatan
235. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 26
236. Przeciw niewolnictwu. Głos wolnej Rosji. Dokumenty – zeszyt 41
237. Marek Hłasko — Cmentarze. – Następny do raju
238. Marek Hłasko — Opowiadania
239. Witold Gombrowicz — Varia. Dzieła zebrane, t. X
240. Włodzimierz Odojewski — Zasypie wszystko, zawieje
1974
241. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 27
242. Bogdan Madej — Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości
243. Tomasz Staliński — Śledztwo
244. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 28
245. Czesław Miłosz — Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada
246. Powszechna deklaracja praw człowieka w językach: polskim, białoruskim, czeskim, litewskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim. Dokumenty – zeszyt 42
247. Aleksander Sołżenicyn — Archipelag GUŁag. 1918–1956. Próba analizy literackiej. T. I
248. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 29
249. Jacek Bierezin — Wam. Poezje
250. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 30
251. Michał Heller — Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka
1975
252. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 31
253. Stefan Korboński — Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945
254. Marek Tarniewski — Ewolucja czy rewolucja
255. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 32
256. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 33
257. Maria Danilewicz Zielińska — Bibliografia. „Kultura” (1958–1973), „Zeszyty Historyczne” (1962–1973), działalność wydawnicza (1959–1973)
258. Aleksander Sołżenicyn — Archipelag GUŁag. 1918–1956. Próba analizy literackiej. T. II
259. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 34
260. Andriej Sacharow — Mój kraj i świat
1976
261. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 35
262. Leszek Kołakowski — Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład. T. I
263. Tomasz Staliński — Ludzie w akwarium. Powieść
264. Witold Sułkowski — Szkoła zdobywców
265. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 36
266. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 37
267. Stanisław Swianiewicz — W cieniu Katynia
268. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 38
269. Juliusz Mieroszewski — Materiały do refleksji i zadumy
1977
270. Wacław Solski — Moje wspomnienia
271. Bogdan Madej — Maść na szczury. Bez cenzury
272. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 39
273. Aniela Steinsbergowa — Widziane z ławy obrończej. Bez cenzury
274. Marek Tarniewski — Krótkie spięcie. (Marzec 1968). Dokumenty – zeszyt 43
275. Stanisław Barańczak — Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975–1976. Bez cenzury
276. Ruch oporu. Dokumenty – zeszyt 44
277. Adam Michnik — Kościół, lewica, dialog. Bez cenzury
278. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 40
279. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 41
280. Czesław Miłosz — Ziemia Ulro
281. Wiktor Woroszylski — Literatura. Powieść. Bez cenzury
282. Leszek Kołakowski — Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład. T. II
283. Witold Gombrowicz — Wspomnienia polskie. – Wędrówki po Argentynie. Dzieła zebrane, t. XI
284. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 42
1978
285. Kazimierz Brandys — Nierzeczywistość. Bez cenzury
286. Władysław Gnomacki — Towarzysz Szmaciak czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy
287. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 43
288. Aleksander Sołżenicyn — Archipelag GUŁag. 1918–1956. Próba analizy literackiej. V-VI-VII.
289. Maria Danilewicz — Zielińska Szkice o literaturze emigracyjnej
290. Maria Czapska — Czas odmieniony
291. Władysław Bieńkowski — Socjalizm po 60 latach. Bez cenzury
292. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 44
293. Ryszard Krynicki — Nasze życie rośnie. Wiersze. Bez cenzury
294. PPN – Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Bez cenzury
295. Jacek Kuroń — Zasady ideowe. Bez cenzury
296. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 45
297. Julian Wołoszynowski — Było tak
298. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 46
299. Leszek Kołakowski — Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład. T. III
300. Maria Danilewicz Zielińska — Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie
1979
301. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 47
302. Jerzy Bartecki — Gospodarka na manowcach. – Paweł Tenczyński Uwagi na marginesie
303. Stanisław Barańczak — Etyka i poetyka. Bez cenzury
304. Bronisław Krzyżanowski — Wileński matecznik, 1939–1944. Bez cenzury
305. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 48
306. Czesław Miłosz — Ogród nauk
307. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 49
308. George Orwell — 1984. Powieść
309. Czesław Miłosz — Dolina Issy. Powieść
310. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 50
311. Marek Tarniewski — Porcja wolności. (Październik 1956). Dokumenty – zeszyt 45
1980
312. Kazimierz Orłoś — Trzecie kłamstwo. Powieść
313. Raport o stanie narodu i PRL. Dokumenty – zeszyt 46
314. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 51
315. „Głos”. Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny. Dokumenty – zeszyt 47
316. Antoni Rekulski — Czy drugi Katyń?
317. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 52
318. Gustaw Herling-Grudziński — Dziennik pisany nocą (1973–1979)
319. Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”. Jak z tego wyjść? (Opracowanie wyników ankiety). Dokumenty – zeszyt 48
320. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 53
321. Janina Kowalska — Pogranicze
322. Zofia Romanowiczowa — Skrytki
323. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 54
324. Henryk Grynberg — Życie codzienne i artystyczne
325. Czesław Miłosz — Zniewolony umysł. Dzieła zbiorowe, t. III
326. Czesław Miłosz — Zdobycie władzy. Dzieła zbiorowe, t. IV
327. Czesław Miłosz — Rodzinna Europa. Dzieła zbiorowe, t. VI
328. Czesław Miłosz — Prywatne obowiązki. Dzieła zbiorowe, t. VII
329. Czesław Miłosz — Ziemia Ulro. Dzieła zbiorowe, t. VIII
330. Czesław Miłosz — Dolina Issy. Dzieła zbiorowe, t. V
331. Czesław Miłosz — Widzenia nad Zatoką San Francisco. Dzieła zbiorowe, t. IX
1981
332. Czesław Miłosz — Ogród nauk. Dzieła zbiorowe, t. X
333. Paweł Zaremba — Historia Dwudziestolecia (1918–1939)
334. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 55
335. Kazimierz Brandys — Miesiące. 1978–1979 WYDAWNICTWA LATA 1946–2010
??????????????????????/ 336. Czesław Miłosz — Poezje (t. I). Dzieła zbiorowe, t. I
337. Stanisław Barańczak — Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. Bez cenzury
338. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 56
339. Czesław Miłosz — Poezje (t. II). Dzieła zbiorowe, t. II
340. Maciej Broński — Teksty i preteksty
341. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 57
342. Józef Czapski — Tumult i widma
343. Maria Januszkiewicz — Kazachstan
344. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 58
345. Maria Danilewicz Zielińska — Bibliografia. „Kultura” (1974–1980), „Zeszyty Historyczne” (1974–1980), działalność wydawnicza (1974–1980)
1982
346. Czesław Miłosz — Poezje (t. III). Dzieła zbiorowe, t. XI
347. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 59
348. Adam Czerniawski — Wiek złoty, 1969–1981
349. Zdzisław Najder — Ile jest dróg?
350. Marek Nowakowski — Raport o stanie wojennym
351. Piotr Guzy — Krótki żywot bohatera pozytywnego. Powieść
352. Konstanty A. Jeleński — Zbiegi okoliczności
353. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 60
354. Witold Gombrowicz — Dziennik (1953–1956). Dzieła zebrane, t. VI
355. Witold Gombrowicz — Dziennik (1957–1961). Dzieła zebrane, t. VII
356. Witold Gombrowicz — Dziennik (1961–1966). Dzieła zebrane, t. VIII
357. Kazimierz Brandys — Miesiące. 1980–1981
358. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 61
359. Marek Tarniewski — Płonie Komitet. (Grudzień 1970 – czerwiec 1976)
360. Witold Gombrowicz — Ferdydurke. Dzieła zebrane, t. I
361. Witold Gombrowicz — Pornografia. Dzieła zebrane, t. II
362. Witold Gombrowicz — Wspomnienia polskie. – Wędrówki po Argentynie. Dzieła zebrane, t. XI
363. Stefan Kisielewski — Podróż w czasie
364. Adam Mickiewicz — Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego
365. Józef Kuśmierek — Stan Polski
366. Grażyna Pomian — Polska „Solidarności”
367. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 62
368. Sławomir Mrożek — Vatzlav. – Ambasador
1983
369. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 63
370. Czesław Miłosz — Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku
371. Stanisław Swianiewicz — W cieniu Katynia
372. Wojciech Karpiński — Amerykańskie cienie
373. Marek Nowakowski — Raport o stanie wojennym II
374. Adam Zagajewski — List. Oda do wielości. Poezje
375. Zygmunt Korybutowicz — Grudzień 1970
376. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 64
377. Arthur Koestler — Ciemność w południe
378. Jacek Kaczmarski — Wiersze i piosenki
379. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 65
380. Zbigniew Herbert — Raport z oblężonego miasta i inne wiersze
381. Prawa człowieka i obywatela w PRL (13 XII 1981 – 13 XII 1982). Dokumenty – zeszyt 49
382. Alfa Rozmowy niekontrolowane – rozmowy niekontrolowane – rozmowy niekontrolowane
383. Marek Nowakowski — Notatki z codzienności. (Grudzień 1982 – lipiec 1983)
384. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 66
385. Ryszard Bugajski — Przesłuchanie. Scenariusz filmowy
386. Leopolita Teksty cywilne przez Leopolitę
1984
387. Jerzy Holzer — „Solidarność” 1980–1981. Geneza i historia
388. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 67
389. Henryk Siewierski — Spotkanie narodów
390. Gustaw Herling-Grudziński — Dziennik pisany nocą (1980–1983)
391. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 68
392. Jarosław Marek Rymkiewicz — Rozmowy polskie latem 1983. Fragmenty powieści WYDAWNICTWA LATA 1946–2010 10???????????????????????/
393. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 69
394. Michał Heller — Polska w oczach Moskwy
395. Kazimierz Brandys — Miesiące. 1982–1984
396. Sławomir Mrożek — Alfa
397. Marek Nowakowski — Dwa dni z Aniołem
398. Włodzimierz Odojewski — Zabezpieczanie śladów
399. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 70
400. Czesław Miłosz — Nieobjęta ziemia
401. Józef Łobodowski — Dwie książki
402. Zofia Romanowiczowa — Na Wyspie
1985
403. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 71
404. Adam Michnik — Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne
405. Jan Mur — Dziennik internowanego. (Grudzień 1981 – grudzień 1982)
406. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 72
407. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 73
408. Czesław Miłosz — Zaczynając od moich ulic. Dzieła zbiorowe, t. XII
409. Wiktoria Kraśniewska — Po wyzwoleniu... (1944–1956)
410. Wojciech Giełżyński — Budowanie Niepodległej
411. Ewa Maria Slaska — Dochodzenie
412. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 74
1986
413. Piotr Wandycz — Polska a zagranica
414. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 75
415. Protokoły tzw. Komisji Grabskiego. Tajne dokumenty PZPR. Dokumenty – zeszyt 50
416. Leopold Unger — Orzeł i reszta. Widziane z Brukseli
417. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 76
418. Andrzej Szczypiorski — Początek
419. Marek Nowakowski „Grisza, ja tiebie skażu...”
420. Igor Newerly — Zostało z uczty bogów
421. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 77
422. Jacek Trznadel — Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami
423. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 78
1987
424. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 79
425. Daniel Beauvois — Polacy na Ukrainie, 1831–1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie
426. Jan Lipski — Szkice o poezji
427. Jarosław Marek Rymkiewicz — Żmut
428. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 80
429. Kazimierz Orłoś — Historia „Cudownej meliny”
430. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 81
431. Józef M. Bocheński — Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów
432. Kazimierz Brandys — Miesiące. 1985–1987
433. Czesław Miłosz — Kroniki
434. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 82
1988
435. Jarosław Marek Rymkiewicz — Umschlagplatz
436. Janusz Anderman — Kraj świata
437. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 83
438. Michał Heller — Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki
439. Jerzy R. Krzyżanowski — Banff. Powieść
440. Jakub Karpiński — Taternictwo nizinne
441. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 84
442. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 85
443. Witold D. Sylwestrowicz — Listy niewysłane. Dziennik z okresu wojny, wrzesień 1939 – kwiecień 1945
444. Marek Nowakowski — Karnawał i post
445. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 86
1989
446. Zygmunt Haupt — Szpica. Opowiadania, warianty, szkice
447. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 87
448. Maria Danilewicz — Zielińska Bibliografia. „Kultura” (1981-1987), „Zeszyty Historyczne” (1981-1987), działalność wydawnicza (1981-1987)???????????????????????????????????????????????????????????????
449. Witold Bereś, Krzysztof Burnetko — Tylko nie o polityce. Wywiady „Promienistych”. Wywiady z twórcami i kierownikami poligrafii „Tygodnika Mazowsze”
450. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 88
451. Kazimierz Braun — Pomnik
452. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 89
453. Gustaw Herling-Grudziński — Dziennik pisany nocą (1984–1988)
454. Paweł Smoleński — Pokolenie kryzysu
455. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 90
1990
456. Zbigniew Brzeziński — Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku
457. Polska polityka zagraniczna w latach 1926–1939. Na podstawie tekstów min. Józefa Becka opracowała Anna M. Cienciała.
458. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 91
459. Bernard Nowak — Cztery dni Łazarza
460. Zbigniew Herbert — Elegia na odejście
461. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 92
462. Czesław Miłosz — Rok myśliwego
463. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 93
464. Agata Tuszyńska — Rosjanie w Warszawie
465. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 94
466. Jakub Karpiński — Dziwna wojna
1991
467. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 95
468. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 96
469. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 97
470. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 98
1992
471. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 99
472. Wacław Zbyszewski — Zagubieni romantycy i inni
473. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 100
474. Zygmunt Hertz — Listy do Czesława Miłosza (1952–1979)
475. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 101
476. Smecz Z ukosa
477. Roman Zimand — Materiał dowodowy. Szkice drugie
478. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 102
1993
479. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 103
480. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 104
481. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 105
482. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 106
1994
483. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 107
484. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 108
485. Wacław Iwaniuk — Moje strony świata. Poezje
486. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 109
487. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 110
487a. Ewa Pałasz-Rutkowska, Andrzej T. Romer — Współpraca polsko-japońska w czasie II wojny światowej (Kowno, Sztokholm, Królewiec i Berlin 1939–1944)
1995
488. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 111
489. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 112
490. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 113
491. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 114
1996
492. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 115
493. Jacek Krawczyk, Janusz Szymański — Bibliografia. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962-1994)
494. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 116
495. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 117
496. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 118
1997
497. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 119
498. Anna Supruniuk, Mirosław A. Supruniuk — Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)
499. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 120
500. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 121
501. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 122
1998
502. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 123
503. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 124
504. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 125
505. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 126
1999
506. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 127
507. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 128
508. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 129
509. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 130
2000
510. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 131
511. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 132
512. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 133
513. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 134
2001
514. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 135
515. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 136
516. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 137
517. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 138
2002
518. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 139
519. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 140
520. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 141
521. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 142
2003
522. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 143
523. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 144
524. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 145
525. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 146
2004
526. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 147
527. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 148
528. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 149
529. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 150
2005
530. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 151
531. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 152
532. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 153
533. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 154
2006
534. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 155
535. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 156
536. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 157
537. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 158
2007
538. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 159
539. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 160
540. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 161
541. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 162
2008
542. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 163
543. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 164
544. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 165
545. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 166
2009.
546. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 167
547. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 168
548. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 169
549. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 170
2010
550. „Zeszyty Historyczne”. — Zeszyt 171