Boże wieczny, Boże żywy (1838)

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Boże wieczny, Boże żywy
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni adwentowe
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ II.

Hejnał Roratny.\version "2.20.0"
\header{ tagline="" }
melodia = { \relative c' {\clef tenor
\key c \major
\time 4/4
\stemUp d,4 e gis a |
b gis a e\fermata \bar "."
a g e g |
\break
f e d c\fermata
\repeat volta 2 
{
c e f g |
d e f e\fermata
}
}
\addlyrics { \small {
Bo -- że wiecz -- ny, Bo -- że ży -- wy! Od -- ku -- pi -- cie -- lu praw -- dzi -- wy, Wys -- łu -- chaj nasz głos płacz -- li -- wy!
}
}
}
\score{
   \melodia
   \layout{}
}
\score{
   \unfoldRepeats
   \melodia
   \midi{}
}


Boże wieczny, Boże żywy!
Odkupicielu prawdziwy,
Wysłuchaj nasz głos płaczliwy!

Któryś jest na wysokości,
Schyl nieba, użycz litości:
Spuść się w nasze głębokości.

O niebieskie góry srogie,
Spuśćcie rosę na ubogie,
Dajcie nam zbawienie drogie.

Nietrzymajcie przejrzanego,
Chmury swoim dżdżem naszego
Przynieście sprawiedliwego.

Przyjdź co rychlej miłosierny,
O Boże! człowiek mizerny,
Ciebie czeka, tobie wierny.

Obejdź się z nami łaskawie
Zmiłuj się po nagłej sprawie,
Racz przyjść ku twej wiecznej sławie.

Odmień Panie twój gniew srogi,
Odmień, niech człowiek ubogi
Nawiedzi twe święte progi.

Usłysz płacz stworzenia swego,
Daj doczekać uciesznego
Narodzenia Syna twego.

Amen zakrzykniem wdzięcznemi
Głosy, by nas Bóg z świętemi
Złączył poczty anielskiemi.

Zobacz teżEdytuj


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).