Chromy • Adam Mickiewicz
Chromy
Adam Mickiewicz

 Kiedy pierwszy raz wnijdę w jakie zgromadzenie,
 By poznać ludzi, zważam pierwsze ich spojrzenie:
 Rozsądni najprzód spojrzą na mą nogę prawą,
 Głupi najprzód na lewą, którą mam kulawą.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Adam Mickiewicz.