Deklaracja Rady Regencyjnej przekazująca w ręce Józefa Piłsudskiego władzę nad wojskiem

<<< Dane tekstu >>>
Autor Rada Regencyjna
Tytuł Odezwa Rady Regencyjnej z dnia 11 listopada 1918 roku
Pochodzenie Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania państwa polskiego
Wydawca Księgarnia J. Czerneckiego
Data wyd. 1920
Druk Drukarnia J. Czerneckiego w Krakowie
Miejsce wyd. Kraków - Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron


Rada Regencyjna do Narodu Polskiego[1].

Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.
Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze swemi poprzedniemi oświadczeniami zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co potwierdza podpisaniem tej odezwy.

Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku.

† Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski.
Józef Piłsudski.

Przypisy

  1. Dziennik Praw Państwa Pol., L. 38 (Nr. 17). ex 1918.


 
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.