Dekret 19 Grudnia 1807 Podział kraiu wewnętrzny

Prawo historyczne


Dekret 19 Grudnia 1807 Podział kraiu wewnętrzny
Dekret 19 Grudnia 1807 Podział kraiu wewnętrzny
Publikator: Dzienniki Praw Księstwa Warszawskiego. Od Nru 1. Do Nru 12. (1810), nr 2, str. 72-75

Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu.
W Pałacu Naszym w Warszawie, d. 19go Miesiąca Grudnia R. 1807.
FRYDERYK AUGUST z Bożey Łaski Król Saski, Xiążę Warszawski &c. &c.

Zważywszy zdanie Naszéy Rady Stanu Nam przełożone, do uskutecznienia Ustawy Konstytucyynéy Tytułu XI. Artykułu80go zmierzaiące, że stały i wszystkim względom dogodny podział Kraiu Naszego Xięstwa Warszawskiego do uzupełnienia Ustawy Konstytyynéy tytułu VI. Atykułu 36go tak prędko nastąpić nie może ; chcąc przecięż niebawnie nadać przyzwoitą dzielność i ruch Rządowi i iego Władzom, tymczasowy podział Departamentów na Powiaty i Zgromadzenia Gminne

postanowiliśmy i stanowiemy , iak następuje:
Strona:Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego 1-12 (1810).pdf/73 Strona:Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego 1-12 (1810).pdf/74 Strona:Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego 1-12 (1810).pdf/75


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).