Drugi ułamek z improwizacyi


Ułamek z improwizacyi Drugi ułamek z improwizacyi • Poezye Adama Mickiewicza. T. 1. (1899) • Poezye przypisywane Mickiewiczowi • Adam Mickiewicz Trzeci ułamek z improwizacyi
Ułamek z improwizacyi Drugi ułamek z improwizacyi
Poezye Adama Mickiewicza. T. 1. (1899)
Poezye przypisywane Mickiewiczowi
Adam Mickiewicz
Trzeci ułamek z improwizacyi

Jeszcze ma muza tego wspomina,
Co dotąd był zapomniany:
Wszyscy, o bracia, piejmy Suzina,
Niech żyje Suzin kochany!
U kogo zawsze i myśl ta sama,
I czyj się umysł nie zgina,
Mamy tu, bracia, portret Adama,
Mamy tu portret Suzina.
On się poświęcił i na okowy,
I wieloletnie zamknięcie:
Wszystko był Suzin znosić gotowy,
By prawa zachować święcie.
Było odważnych w powszechnej grozie,
I śmiałków więcej niż tuzin:
Lecz cierpieć śmiało, lecz milczeć w kozie,
Potrafił tylko sam Suzin.

Wilno, 1824.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Adam Mickiewicz.