Dzieło Wielkiego Miłosierdzia (1927)/Dzieła Mateczki

<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Franciszka Kozłowska, Jan Maria Michał Kowalski
Tytuł Dzieła Mateczki
Pochodzenie Dzieło Wielkiego Miłosierdzia
Wydawca przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości
Data wyd. 1927
Druk Biskup Maryawitów
Miejsce wyd. Płock
Źródło skan na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały tekst
Indeks stron
DZIEŁA MATECZKI.

Dziełem Mateczki jest Staro-Katolicki Kościół Maryawitów, który według danych statystycznych, zebranych w miesiącu marcu 1923 roku, liczy w Rzeczypospolitej Polskiej: parafii 67, filii 38, kościołów murowanych 44, kościołów drewnianych 33, kaplic drewnianych i murowanych 14, kaplic domowych 44, klasztorów żeńskich 7, domów parafialnych 72, szkół 25, progimnazyum 1, ochronek 45, kursów dla analfabetów 3, czytelni 14, sal zajęć dla dziewcząt 28, zakładów rękodzielniczych 32, internatów dla sierot 4, przytułków dla starców i kalek 13, ambulatoryów 4, kolonii letnich 1, tanich kuchen dla ubogich 10, piekarni 7, towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych 3, straży ogniowych 2, gospodarstw rolnych 22, ogrodów 25.
Nadto dla skutecznej walki z ubóstwem w główniejszych centrach Maryawityzmu istnieje: Związków Dziecięcych Wspomagania Ubogich 24, Związków Panieńskich Wspomagania Ubogich 15, Związków Niewiast Wspomagania Ubogich 4, i Związków Młodzieży 10.
Po za granicami Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie i Rusi Staro-Katolicki Kościół Maryawitów liczy: parafii 6, filii 3, kościołów 3, kaplic domowych 7, domów parafialnych 3.
Dziełem Mateczki jest nawrócenie do Boga i życia doskonałego kilkudziesięciu tysięcy dusz, które uwierzyły Mateczce.
W dniu zejścia swego Mateczka zostawiła po sobie: 1 Arcybiskupa, 2 Biskupów, 30 Kapłanów, 244 Sióstr Zakonnych, 57 Braci Zakonnych, i 42.417 wiernych Maryawitów, i 3.000 nie-Maryawitów, którzy się zapisali do Księgi Żywota w 1916 roku.
Niech będzie Mateczce za to wieczna cześć i chwała od nas i od całego świata. Amen.

✠ Jan Marya Michał Kowalski
Arcybiskup Maryawitów.

Płock, d. 29 Listopada 1924 r.
przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Jan Maria Michał Kowalski, Maria Franciszka Kozłowska.