Exegi monumentum • Pieśń III, 30 • Horacy
Exegi monumentum
Pieśń III, 30
Horacy
Przekład: Adam Zemełka.

Zbudowałem monument trwalszy niż ze stali
Mocniejszy nad piramid królewskich istnienie
Deszcz wielki go nie zmyje wicher nie powali
Stuleci niezliczonych nie zniszczy go tchnienie[1]

Bieg czasu go nie wzruszy i lat przemijanie
Nie cały przecież umrę – przetrwam w swoim dziele
Śmierć – bo zamieszkałem w nadczasowej chwale
Jakbym młodzian wciąż w nowym odradzał się ciele

Póki kapłan z westalką składają ofiary
Gdzie Aufidus brzeg żłobi wzburzonymi wody
I gdzie Daunus suchymi zarządza obszary
Tam wszystkie moje imię będą znać narody

Oto z nizin wyrosły eolskich rytm wierszy
Swymi pieśni powiodłem w italskie ustronie
Za to zechciej że w lirze ze wszystkich jam pierwszy
Melpomeno swym laurem opleść moje skronie


Przypisy

  1.   Według informacji uzyskanej od autora w późniejszej wersji przekładu pierwsza zwrotka występuje w brzmieniu:

    Zbudowałem monument trwalszy niż z metalu
    Mocniejszy nad piramid królewskich istnienie
    Ulewy go nie zmyją wichry nie powalą
    Stuleci niezliczonych nie zniszczy go tchnienie


Zobacz też


 
Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.