Indeks:PL JI Kraszewski Jeden z tysiąca

PL JI Kraszewski Jeden z tysiąca from Ziarno 1889 No 01 1 title.png
Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Jeden z tysiąca

Autor

Józef Ignacy Kraszewski

Wydawca

J. Korwin-Piotrowski

Rok wydania

1889

Miejsce wydania

Warszawa

Druk

J. Filipowicz (dawniej Berger)

Źródło

Skany na commons

Strony

tytuł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Postęp

Projekt ukończony - wszystkie strony uwierzytelnione

Status dod.

Projekt nie zawiera elementów dodatkowych wymagających opracowania

Uwagi

Ziarno: najtańsze codzienne pismo polskie poświęcone sprawom społecznym, politycznym, ekonomicznym i literackim. 1889, nr 1-37

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: