Instrukcja parady morskiej Operacja Żagiel 1974

1. Parada morska odbędzie się 21 lipca na redzie portu Gdynia. Początek parady godz. 11.00 (m/s "Kruzensztern" na trawersie m/s "Profesor Siedlecki". Przyjmujący paradę będzie znajdował się na m/s "Profesor Siedlecki"). Trasa parady wynosi 30 kbl (patrz mapa).


Instrukcja parady morskiej Operacja Żagiel 1974
Instrukcja parady morskiej Operacja Żagiel 1974
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Operacja Żagiel

INSTRUKCJA PARADY MORSKIEJ "OPERACJA ŻAGIEL 1974"

Występująca też pod tytułem:
INSTRUKCJA DLA KAPITANÓW JEDNOSTEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PARADZIE MORSKIEJ "OPERACJA ŻAGIEL – 74"

I. ZASADY OGÓLNE Edytuj

2. Udział w paradzie biorą:

 • statki "Trybuny" – stojące na beczkach wzdłuż trasy parady;
 • jednostki klasy A – rozwinięte w rejonie 1 (okręt flagowy m/s "Kruzensztern");
 • jednostki klasy B gr. 1 – rozwinięte w rejonie 2;
 • jednostki klasy B gr. 2 – rozwinięte w rejonie 3;
 • jachty balastowe (towarzyszące) – rozwinięte w rejonie 4;
 • jachty bezbalastowe (towarzyszące) – rozwinięte w rejonie 6;
 • motorówki i pozostałe jednostki (towarzyszące) – rozwinięte w rejonie 5;
 • jednostki zabezpieczenia (kierownictwa, porządkowe, ratownicze itp.). Jednostki kierownictwa będą rozwinięte w następujących rejonach:
  • ORP GRYF – na trasie parady;
  • Okręt Nr burtowy 351 – w rejonie 1;
  • Okręt Nr burtowy 352 – w rejonie 4;
  • Okręt Nr burtowy 617 – w rejonie punktu początkowego parady;
  • Motorówka Nr burtowy M-7 – między rejonami 1,2,3, a 4;
  • Motorówka Nr burtowy M-4 – w rejonie 6.

3. Kierownictwo parady znajduje się na m/s "Profesor Siedlecki", skąd będzie kierowało paradą za pomocą sygnałów radiowych i optycznych poprzez jednostki Kierownictwa, kapitanaty (bosmanaty), personel kierownictwa i jednostkę flagową parady m/s "Kruzensztern".

4. W zależności od warunków atmosferycznych parada może odbyć się w wariancie I lub II zgodnie z decyzją Kierownictwa.

II. PORZĄDEK PARADY Edytuj

1. Do godz. 18.00 dnia 20 lipca na jednostki zostanie przekazany wstępny wariant parady. Sygnały zostaną przekazane za pomocą personelu i ogłoszeń na tablicach w miejscach zgrupowania, oraz sygnałów flagowych podniesionych na kapitanatach (bosmanatach) i jednostkach.

2. Do godz. 09.00 dnia 21 lipca wszystkie jednostki powinny zająć nakazane rejony zgodnie z aktualnym wariantem. Zalecane czasy wyjścia są podane w róży na mapie, kursy przejścia według uznania kapitanów.

3. O godz. 09.00 jachty bezbalastowe rozpoczną manewrowanie z plaży Gdynia w rejonie 6, skąd zejdą z powrotem na plażę o godz. 10.45.

4. Na sygnał Kierownictwa o godz. 09.40 nastąpi równoczesny start do parady jednostek klasy A, klasy B gr. 1 i klasy B gr. 2. Jachty balastowe (towarzyszące) z rejonu 4, wchodzą w szyk parady za jednostkami klasy B gr. 2 na sygnał Kierownictwa. Zabrania się wchodzenia jachtom towarzyszącym z rejonu 4 do szyków pozostałych grup oraz wyprzedzania ostatnich jednostek klasy B gr. 2. Jednostki rozpoczną manewrowanie z takim rozliczeniem, aby pierwsza jednostka grupy A znalazła się o godzinie 10.40 w punkcie początkowym parady morskiej. Pozostałe jednostki zachowując ustaloną kolejność i odstępy przechodzą przez punkt początkowy parady podążając trasą parady do rejonu rozformowania.

5. Na jednostkach biorących udział w paradzie obowiązuje oddawanie honorów i ustawienie załóg zgodnie z zasadami przyjętymi w kraju bandery danej jednostki.

6. Orientacyjny czas zakończenia parady – godz. 13.00;
    przybliżona prędkość podczas parady – 4 węzły.

7. Motorówki i inne jednostki znajdujące się w rejonie 5 po zakończeniu parady mogą przejść kursem jednostek biorących udział w paradzie.

8. Przejście do portów postoju z rejony rozformowania – po zakończeniu parady na sygnał Kierownictwa.

III. WSKAZÓWKI ŁĄCZNOŚCI Edytuj

13. Flaga kodu parady morskiej "OPERACJA ŻAGIEL – 74" – "III zastępcza" (MKS).

14. Radiotelefoniczny sygnał zawezwawczy parady "OPERACJA ŻAGIEL – 74" – "OPERATION" (brzmienie fonetyczne "OPEREJSZN").

15. Sygnały statku do parady:

 • flaga "P" (MKS) podniesiona do miejsca na jednostce flagowej m/s "Kruzensztern" poniżej flagi parady morskiej "III zastępcza" (MKS);
 • biała rakieta wystrzelona z jednostki flagowej m/s "Kruzensztern".

16. Do adresowania sygnałów (poszczególnym grupom jednostek) będą użyte następujące flagi:

 • klasa A – "I zastępcza" (MKS);
 • klasa B gr. 1 – "II zastępcza" (MKS) ponad flagą cyfry 1 (MKS);
 • klasa B gr. 2 – "II zastępcza" (MKS) ponad flagą cyfry 2 (MKS);
 • jachty balastowe (towarzyszące) – flaga cyfry 4 (MKS);
 • motorówki i inne (towarzyszące) – flaga cyfry 5 (MKS).

17. Jednostki biorące udział w paradzie podnoszą sygnał flagowy parady "III zastępcza" do pół – po wyjściu z portu, do miejsca – z chwilą rozpoczęcia parady.

18. Okręty i motorówki Kierownictwa będą mieć podniesioną do miejsca flagę "Z" (MKS).

19. Sygnały i powiadomienia przekazywane będą z m/s "Profesor Siedlecki" na jednostkę flagową parady m/s "Kruzensztern" przez radio UKF kanał wywoławczy 16, roboczy 6 oraz flagami według MKS.

20. Jednostka flagowa parady m/s "Kruzensztern" i jednostki Kierownictwa będą podnosić sygnały flagowe, pozostałe jednostki repetują je po linii flagami.

21. Uzupełnienie sygnałów podanych w załączniku nr 1, dokonywać zgodnie z MKS.

22. Sygnały niebezpieczeństwa i ratownictwa należy przekazywać na falach podanych w MKS według ustalonych zasad.

IV. WSKAZÓWKI DODATKOWE Edytuj

23. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (sztorm, mgła itp.) będą wydane przez Kierownictwo oddzielne dyspozycje.

24. Ratownictwo i służbę medyczną zabezpieczają specjalne okręty ratownicze i helikoptery.

25. Jednostki będące w dyspozycji radia, telewizji i prasy będą posiadały flagę "M" (MKS) poniżej flagi "III zastępczej" (MKS). Jednostki te mogą manewrować w całym rejonie parady morskiej zwracając szczególną uwagę na to, aby nie przeszkadzać biorącym udział w paradzie.

26. Jednostki biorące udział w paradzie obowiązuje MPZZM oraz MKS.

27. Jednostki Kierownictwa parady: ORP GRYF, okręty Marynarki Wojennej nr burtowe 351, 352, 617 oraz motorówki nr burtowe "M-7" i "M-4".

Uprzejmie uprasza się kapitanów jednostek o przestrzeganie niniejszej instrukcji.


KIEROWNICTWO PARADY MORSKIEJ
"OPERACJA ŻAGIEL – 74"

Załącznik nr 1. Tabela umówionych sygnałów na czas parady morskiej Edytuj

Flaga kodu miejscowego – parady morskiej – III zastępcza MKS.
Sygnał okólnikowy parady morskiej – OPERATION (brzmienie fonetyczne OPEREJSZN).


Sygnał

Treść sygnału

Flaga

Radio

A
B
C
D
E
F
G
 
I
J
K
L

ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOXTROT
GOLF
 
INDIA
JULIETT
KILO
LIMA

Parada według wariantu nr 1
Parada według wariantu nr 2
Grupa nr ….. przygotować się do parady
Grupa nr ….. start do parady
Początek parady godzina ……….
Start z rejonu zgrupowania godz. .......
Grupa nr ..... Wasz udział w paradzie odwołuje się, dziękuję za przybycie, wracać do portu
Paradę odwołano, dziękuję za przybycie, wracać do portu
Idźcie szybciej
Idźcie wolniej
Koniec parady, dziękuję za przybycie, wracać do portu

 

I-sza zast.
II-ga zast. 1.
II-ga zast. 2.

 

NADAZERO
UNAONE
BISSOTWO

Sygnały zawezwawcze

Klasa "A"
Klasa "B" grupa I
Klasa "B" grupa II

Załącznik nr 2. Mapa Edytuj


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.