Osoby:
Abraham, patriarcha.
Sara, żona jego.
Izaak, syn prawy.
Agara, przybrana niewolnica.
Izmael, syn jej i Abrahama.
Chór służebników i służebnic.
Eleazar i Rebeka.
Anioł pański.
Chór niewidzialny.