Jak gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi


Zagadka Vade-mecum • Jak gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi • Cyprian Kamil Norwid Kółko
Zagadka Vade-mecum
Jak gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi
Cyprian Kamil Norwid
Kółko

 Jak gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi
 Garścią fijołków i nic mu nie powie...
 
 Jak gdy akacją z wolna zakołysze,
 By woń, podobna jutrzennemu ranu,
 Z kwiaty białymi na białe klawisze
 Otworzonego padła fortepianu...
 
 Jak gdy osobie stojącej na ganku
 Daleki księżyc wpląta się we włosy,
 Na pałającym układając wianku
 Czoło - lub w srebrne ubiera je kłosy...
 
 Jak z nią rozmowa, gdy nic nie znacząca,
 Bywa podobną do jaskółek lotu,
 Który ma cel swój, acz o wszystko trąca,
 Przyjście letniego prorokując grzmotu,
 Nim błyskawica uprzedziła tętno -
 Tak...
 ... lecz nie rzeknę nic - bo mi jest smętno.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Cyprian Kamil Norwid.