Jastrząb


Jastrząb
Jastrząb
Ujednoznacznienie
Ten tekst posiada więcej niż jedną wersję lub wydanie.


Przypisy

  1. Adnotacja w wydaniu z 1899 roku: Jest jeden sonet krymski (niedokończony), którego za życia Mickiewicz drukiem nie ogłosił. Podaję go tutaj z t. zw. »Albumu Piotra Moszyńskiego«.

Zobacz też