fr Ces utilisateurs parlent français.
Ci użytkownicy mówią w języku francuskim.