List Jana Skrzyneckiego do Fryderyka Wilhelma III (19 czerwca 1831)

Panie,

Nie ośmieliłbym się pisać do Waszej Królewskiej Mości, gdybym nie miał nadziei, że zechce on uznać mój tytuł wodza naczelnego wojsk polskich i mając na uwadze wagę celu, jaki wyznacza mój obowiązek, by mu przedstawić wystarczające upoważnienie by to uczynił.

Od czasu wstąpienia Waszej Królewskiej Mości na tron, nie zaprzestał on dawać swoimi ojcowskimi rządami, jawnych dowodów sprawiedliwości i prawości. Zdając się na te cnoty, już odczuwam ulgę od trosk i dokuczliwości, którymi władze cywilne i wojskowe Waszej Królewskij Mości wystawiają mnie na próbę.

Uznał Pan zgodnie z innymi dworami zasadę nieinterwencji i nie można wątpić, że ministrowie Waszej Królewskij Mości otrzymali zatem stosowne polecenia. Z tego powodu wojsko polskie nie ma prawa skarżyć się na Waszą Królewską Mość, lecz wnosić swe skargi przed Pana oblicze.

Ja i moje wojsko jesteśmy codziennie naocznymi świadkami, że wbrew neutralności, którą Wasza Królewska Mość zechciał oficjalnie zaręczyć i będzie chciał ją zachować przez wzgląd na Polskę, że przygraniczne władze cywilne i wojskowe nie zadowalają się tylko naruszaniem neutralności, lecz okazują taką życzliwość dla Rosjan, że można ją tylko przypisać pomocy wszelkiego rodzaju jakiej im udzielają, gdy ci ostatni nie są jeszcze zmuszeni do oddalenia się.

1. Władze pruskie zaopatrzyły wojska rosyjskie zasobami magazynów z Torunia i okolic.

2. Artylerzyści pruscy zostali przysłani do armii rosyjskiej, by byli użyci przeciwko nam.

3. Armia rosyjska otrzymała amunicję z pruskich fortec.

4. Mundury wielu pułków rosyjskich są wytwarzane w Prusach.

5. Inżynier pruski z Kwidzyna został użyty do budowy mostu na Wiśle dla przeprawy Rosjan niedaleko Złotorii. Niezbędne materiały zostały także dostarczone przez Prusy.

Mógłbym przywołać nieskończoną liczbę innych okoliczności, które równają się początkom aktów wrogości, lecz zadowolę się przedstawieniem poprzednich, będąc przekonanym, że wystarczą one, by skłonić Waszą Królewską Mość do przerwania takiego stanu rzeczy, jaki bez wątpienia nie jest mu wiadomy i który jest sprzeczny z jego polityką i sprawiedliwością.

Proszę Pana, by zechciał wybaczyć mi swobodę z jaką do niego piszę, i błagam, by nakłonił ucho na głos ludzkości, i by miał litość nad słabymi, których ludzie nie zdołają ujarzmić bez pomocy jaką pruskie władze cywilne i wojskowe potajemnie im dostarczają.

Zechce Pan łaskawie przyjąć wyrazy najwyższego szacunku, z jakim mam zaszczyt pozostawać wobec Waszej Królewskiej Mości. etc. etc.

  • Wódz naczelny wojsk polskich Skrzynecki
Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).
 Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.
Przekład
Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Attribution 2.5.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.