Memoriał w sprawie kopalń Zagłębia Krakowskiego

Oryginał dokumentu został w roku 2013 przekazany w darze do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.


Memoriał w sprawie kopalń Zagłębia Krakowskiego • skierowany do ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego • Zygmunt Szczotkowski [1], Michał Dunajecki [2], Ludwik Oelwein [3]
Memoriał w sprawie kopalń Zagłębia Krakowskiego
skierowany do ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego
Zygmunt Szczotkowski [1], Michał Dunajecki [2], Ludwik Oelwein [3]
lipiec 1927

SPRAWA


KOPALŃ ZAGŁĘBIA

KRAKOWSKIEGO
KRAKÓW

W LIPCU 1927. R.Do Pana

Ministra Przemysłu i Handlu

Inż. Eugenjusza Kwiatkowskiego

w Warszawie.
    Podpisane trzy kopalnie Zagłębia Krakowskiego, znajdujące się w nadzwyczaj trudnem położeniu mają zaszczyt przedłożyć Panu Ministrowi załączony memorjał,

Compagnie Galicienne de Mines S. A.
Dyrektor:
Inż. ZYGMUNT SZCZOTKOWSKI.

Sierszańskie Zakłady Górnicze S. A.
Dyrektor:
Inż. MICHAŁ DUNAJECKI.

Société anonyme minière & industrielle
Dyrektor:
Inż. LUDWIK OELWEIN.


Nr. =======

Drukowano jako manuskrypt
ściśle poufny.
Egzemplarz przeznaczony dla
Jaśnie Wielmożnego Pana
_____________________
_____________________
MEMORJAŁ


W SPRAWIE KOPALŃ ZAGŁĘBIA KRAKOWSKIEGO
ZŁOŻONY
J.W. PANU INŻ. EUGENJUSZOWI KWIATKOWSKIEMU
MINISTROWI PRZEMYSŁU I HANDLU
PRZEZ
PRZEDSTAWICIELI KOPALŃ W BORACH, LIBIĄŻU I SIERSZY
W LIPCU 1927 R.

Fragment Memoriału

 
Fragment poufnego "Memoriału w sprawie kopalń Zagłębia Krakowskiego"


Przypisy

  1. (1877-1943) - dyrektor kopalni w Libiążu (Galicienne Compagnie de Mines)
  2. (1882-1933) - dyrektor kopalni w Sierszy (Sierszańskie Zakłady Górnicze)
  3. (~1870- ~1930) - dyrektor kopalni w Borach (Société anonyme minière & industrielle)


 
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.