Modlitwa za rodziców


Modlitwa za rodziców • Anonimowy
Modlitwa za rodziców
Anonimowy

Boże Ojcze nasz powszechny, Tyś zaszczepił w sercu moim uczycie miłości ku rodzicom, nie dopuśćże, aby to uczucie ostygło kiedy we mnie; chroń mię od tego wszystkiego, co by ich zmartwić lub zasmucić mogło i nie dozwól, abym zapomniał, że im życie i wszystko inne winien jestem. Nie mogę ja im odwdzięczyć wszystkich dobrodziejstw, jakie mi wyświadczyli, Ty więc, o mój Boże, nagródź ich za mnie. Zlewaj na nich wszystko dobre, dozwól im długiego i szczęśliwego życia, a mną tak kieruj, ażebym ich zawsze szanował i kochał, każdą ich wolę i wszystkie rozkazy z ochotą wypełniał, żadnej przykrości im nie sprawił, a z czasem stał się podporą ich starości.
Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).
 Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.