Msza św. Pasterska

<<< Dane tekstu >>>
Autor anonimowy
Tytuł Msza św. Pasterska
Pochodzenie Kantyczki czyli Zbiór najpiękniejszych kolęd i pastorałek
Wydawca Józef Cebulski
Wydawnictwo Książek do Nabożeństwa i Skład Dewocjonalij
Data wyd. 1943
Druk Drukarnia „Ars-Sacra“
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


PIEŚNI KOŚCIELNE NA BOŻE NARODZENIE
Msza św. Pasterska.

Na Introit. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: Wstańcie Pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana.
Poszli znaleźli Dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali, z wielkiej radości:
Ach, witaj Zbawco zdawna żądany! Cztery tysiące lat wyglądany! Na Ciebie króle, prorocy, czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.
I my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina.

Na Gloria. Pienia aniołów brzmią pod niebiosy, śpiewajmy z nimi wspólnymi głosy: „Chwała Bogu w wysokości, a ludziom na tej niskości, niech pokój będzie”.
Ojcze przedwieczny, Królu na niebie! Coś nam dał Syna, wielbimy Ciebie: Chwała Bogu itd.
O Synu Boży, przyjm dziękczynienie! Za Twoje dla nas dziś narodzenie: Chwała Bogu itd.
Ty w chwale Ojca nam jesteś Święty, wraz z Duchem świętym Bóg niepojęty: Chwała Bogu itd.

Na Graduał. (Śpiewa się kolędę).

Na Credo. Wierzę w jednego Boga na niebie, Ojca co ten świat stworzył dla siebie, i w Jezusa, Syna Jego, we wszystkim Ojcu równego, Pana naszego.
Który, chcąc zbawić nas ludzkie plemię, z górnych niebiosów zstąpił na ziemię. Z Ducha świętego poczęty, rodzi się między bydlęty, z Maryi Panny.

Na Offertorium. (śpiewa się kolędę).

Na Sanctus. Śpiewajcie wespół głosami swymi, Anieli w niebie, a my na ziemi: „Święty, Święty, zawsze Święty, Bóg zastępów niepojęty, w swym majestacie”.
Pełne są nieba, Boże Twej chwały, pełna jest ziemia, pełen świat cały. Niechaj wszystko się zdumiewa, niechaj wszystko „święty” śpiewa, Bogu naszemu.

Po Podniesieniu. Zawitaj, Jezu, dziś narodzony, a w Sakramencie tym utajony. Padamy na twarz przed Tobą, wierząc żeś jest pod osobą chleba i wina.
Błogosławiony! coś dla nas przyszedł, z czystych wnętrzności panieńskich wyszedł! Tobie śpiewamy Hosanna, którego zrodziła Panna, Nienaruszona.

Na Agnus Dei. Baranku Boży, co ludzkie winy, przyszedłeś gładzić Boże jedyny, i zaraz od narodzenia, rozpoczynasz swe cierpienia, przepuść nam Panie!
Baranku Boży! co świata długi, przyjąłeś na się w postaci sługi, i wypłacasz nadobficie, poświęcając za nas życie, przepuść nam, Panie!Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).