Na pszczoły budziwiskie


Na rym nierozmyślny Na pszczoły budziwiskie • Księgi Wtóre • Jan Kochanowski Do gościa
Na rym nierozmyślny Na pszczoły budziwiskie
Księgi Wtóre
Jan Kochanowski
Do gościa

Do j. m. p. w. wileńskiego.
Patrzaj, jako płodnych pszczół niesłychane roje
Okładły zacny panie! miodem ściany twoje;
Dobry to znak, jeśli Bóg dał wieszczą[1] myśl komu,
Że dostatek i wieczne potomstwo w twym domu.


  1. W wyd. 1604: wiesczą. U Tur.: wieczną.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Jan Kochanowski.