Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Akt Skruchy

Akt skruchy.

Upokarzam się przed Tobą, o Panie i Boże mój, na widok tylu nieprawości moich; a zważając z jednéj strony dobroć Twoję, a z drugiéj złość moję, wstydzę się bardzo niewdzięczności mojéj, i całém sercem żałuję i boleję, żem Ciebie Boga mojego, tak dobrego i miłosiernego, tylu grzechami zasmucił(a). Brzydząc się niemi wszystkiemi, nienawidzę ich nad wszystko, i postanawiam sobie, a Tobie przyrzekam, przy pomocy łaski Twojéj, nigdy już nie grzeszyć. Tak mi Boże dopomóż.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).