Obrazy z kraju

Obrazy z kraju

Władysław Tarnowski

¤ ¤ ¤ ¤

[„Obrazy kraju” ukazały się pod pseudonimem Ernest Buława w lwowskim tygodniku „Ruch Literacki”, w roku 1877; „Obraz pierwszy: Kropiwnik” – w numerach 22-24, na stronach: 340-341, 357-358, 372-373, (odpowiednio); oraz „Obraz drugi: List z drogi” – w numerach 28-29, na stronach 5 i 20, (odpowiednio). (Skany obu na Wikimedia Commons.)

Obraz pierwszy: Kropiwnik

Obraz drugi: List z drogiTekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Władysław Tarnowski.