Obwieszczenie w sprawie kary śmierci za nieuprawnione opuszczenie żydowskich dzielnic mieszkaniowych

>>> Dane tekstu >>>
Autor German Nazi Governor for district of Warsaw Ludwig Fischer
Tytuł Obwieszczenie w sprawie kary śmierci za nieuprawnione opuszczenie żydowskich dzielnic mieszkaniowych
Data wyd. 10 listopada 1941
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skan na Commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron


Obwieszczenie


Dotyczy: kary śmierci za nieuprawnione opuszczenie żydowskich dzielnic mieszkaniowych.


W ostatnim czasie rozprzestrzenili żydzi, którzy opuścili wyznaczone im dzielnice mieszkaniowe, w licznych udowodnionych wypadkach tyfus plamisty. Aby zapobiec grożącemu w ten sposób niebezpieczeństwu dla ludności, rozporządził Generalny Gubernator, że żyd, który w przyszłości opuści nieuprawniony wyznaczoną mu dzielnicę mieszkaniową, będzie karany śmiercią.

Tej samej karze podlega ten, kto takim żydom udziela świadomie schronienia lub im w inny sposób pomaga (np. przez udostępnienie noclegu, utrzymania, przez zabranie na pojazdy wszelkiego rodzaju itp.).

Osądzenie nastąpi przez Sąd Specjalny w Warszawie.

Zwracam całej ludności Okręgu Warszawskiego wyraźnie uwagę na to nowe postanowienie ustawowe, ponieważ odtąd będzie stosowana bezlitosna surowość.

Warszawa, dnia 10 listopada 1941.

(—)DrFISCHER

GubernatorTen tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.