Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy Grupy Operacyjnej gen. Knolla na 17 września


Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy Grupy Operacyjnej gen. Knolla na 17 września • do wycofania się w kierunku Puszczy Kampinoskiej
Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy Grupy Operacyjnej gen. Knolla na 17 września
do wycofania się w kierunku Puszczy Kampinoskiej
gen. bryg. Edmund Knoll-Kownacki [1]

I. Przejść nocą Bzurę obu dywizjami, w pasie Brochów - Ostrzeszewo, po czym przejść na południowy skraj Puszczy Kampinoskiej.

II. WYKONANIE.
25 DP przejdzie Bzurę w rejonie Brochowa i działa dalej po osi Brochów - Myszory - Stara Dąbrowa.
17 DP sforsuje Bzurę w pasie Mistrzewice - Plecewice, po czym ubezpieczając się od południa i wschodu pomaszeruje dwiema kolumnami wzdłuż lasów: las majątku Łazy i las nadleśnictwa Kampinoskie (płd. Bromierzyk), po czym osiągnie rejon Łubiec - Roztoka.
14 DP dołączy do 17 DP. Na przedpolu 25 i 17 DP, w Puszczy Kampinoskiej znajduje się Wielkopolska BK, działając na wschód.

III. ŁĄCZNOŚĆ.
Mp. Grupy wraz z dowódcą 25 DP; mp dowódcy 25 DP - na osi działania, po czym Stara Dąbrowa; mp. dowódcy 17 DP - na osi marszu kolumny głównej grupy, potem m. R[uszki].

IV. ZARZĄDZENIA WSPÓLNE.
Wyprowadzić ze sobą koniecznie sprzęt bojowy: artylerię, broń ppanc. i plot., najniezbędniejszą ilość taborów bojowych według zarządzeń dowódców stosownie dla sytuacji: Ludzi z rozbitych oddziałów należy zbierać i prowadzić pod dowództwem oficerów do WJ, które ich wcielą w szeregi.

Dowódca Grupy Operacyjnej

E. Knoll-Kownacki, gen. bryg.


  1. Grzelak Cz. Stańczyk H., Kampania polska 1939 roku, Warszawa, 2005 ISBN 83-7399-169-7


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.