Ogólny rozkaz operacyjny nr 8 dowódcy Armii „Pomorze” na 15 września do oddziałów w sprawie uderzenia na Sochaczew


Ogólny rozkaz operacyjny nr 8 dowódcy Armii „Pomorze” na 15 września do oddziałów w sprawie uderzenia na Sochaczew [1]
Ogólny rozkaz operacyjny nr 8 dowódcy Armii „Pomorze” na 15 września do oddziałów w sprawie uderzenia na Sochaczew [1]

I. W związku z ukazaniem się nowych sił nieprzyjaciela, napływających pod Sochaczew z kierunku Warszawy, chcę przesłonić w dniu 15 IX koncentrację Armii „Poznań”, aby w dniu następnym umożliwić uderzenie zwartą masą wojska w kierunku na Sochaczew.


II. Nieprzyjaciel usiłuje przez zorganizowanie obrony na kierunku Łowicz – Skierniewice i wprowadzenie nowych sił na kierunkach Sochaczew i Bolimów przeszkodzić w połączeniu się armii „Poznań” i „Pomorze” z siłami działającymi w obszarze Warszawy.


III. Grupa gen. Bołtucia kontynuuje w dniu 15 IX natarcie działając silnym prawym skrzydłem, aby otworzyć drogę 16 DP, walczącej pod Łowiczem.

26 DP ugrupuje się obronnie na ogólnej linii Bzura – Potoki – Gągolin Południowy – Gągolin Północny – Wicie. Odwód za lewym skrzydłem. Utrzymać styczność z 16 DP. Rozpoznanie po osi Błędów – Sochaczew.

25 DP wyruszy o godz. 21.00 dnia 14 IX do rejonu Osmolin – Brodne – Karsznice Duże, w którym ugrupuje się obronnie frontem w kierunku Sochaczewa. Silne odwody. Rozpoznanie na Sochaczew. Wielkopolska BK z podporządkowaną jej grupą płk. Świtalskiego broni przejść przez Bzurę w rejonie Sochaczewa. W razie niemożności utrzymania się opóźnia na Rybno – Błędów w lukę między 26 a 25 DP. A


IV. ROZGRANICZENIE.

Między grupą gen. Bołtucia a 14 DP i między grupą gen. Bołtucia a 26 DP, jak dotychczas. Między 26 a 25 DP – Jeziorka – Błędów – Wicie wł. Dla 26 DP. ‘’’V.’’’ Moje mp. – dwór Czerniew (na południe od m. Kiernozia); mp. Gen. Bołtucia wyznaczy i zamelduje mi gen. Bołtuć; mp. 26 DP – Płaskocin Wschodni; mp. 25 DP – Sokołów, 1 km południowy zachód dwór Czerniew; mp. dowódcy Wielkopolskiej BK – dwór Ruszki.

Dowódca Armii „Pomorze”
Wł. Bortnowski, gen. dyw.  1. Grzelak Cz. Stańczyk H., Kampania polska 1939 roku, Warszawa, 2005 ISBN 83-7399-169-7


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.