Pamiętniki lekarzy/Przedmowa wydawcy

<<< Dane tekstu >>>
Autor Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Tytuł Pamiętniki lekarzy
Wydawca Wydawnictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Data wydania 1939
Drukarz Drukarnia Gospodarcza Władysław Nowakowski i S-ka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron

Przyjmując inicjatywę konkursu na pamiętnik lekarza ubezpieczeniowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych kierował się przekonaniem, że spisanie przez lekarzy swych przeżyć i spostrzeżeń będzie pewnego rodzaju „rachunkiem sumienia“ z własnych wysiłków i ze stosunku do swych obowiązków, że przyczyni się do wzmocnienia poczucia misji społecznej wśród licznych zespołów lekarskich, zatrudnionych w ubezpieczeniach społecznych, a przede wszystkim — tą myślą, że opublikowanie pamiętników przyczyni się do lepszego zrozumienia warunków pracy lekarskiej przez tych, którzy z ich pomocy korzystają i trudności, jakie lekarze muszą zwalczać na każdym niemal kroku w wykonywaniu swej ciężkiej i doniosłej pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również przekonanie, że pamiętniki te przyczynią się do ściślejszego zespolenia pomiędzy administracją ubezpieczeniową a lekarzami, zatrudnionymi w ubezpieczeniach społecznych.
Na wezwanie do udziału w konkursie odpowiedziało 51 lekarzy, z których odznaczono, zgodnie z warunkami konkursu, 10 — w kolejności, w jakiej pamiętniki zamieszczone są w książce niniejszej. Nie znaczy to, aby pozostałe prace nieodznaczone i niedrukowane w tym zbiorze, pozbawione były wartości pod względem materiału informacyjnego, a nawet w niektórych wypadkach — wartości literackiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza zużytkować materiał w nich zawarty w formie broszur, poświęconych specjalnym zagadnieniom oraz w formie artykułów przesyłanych prasie do zużytkowania.
Publikując pamiętniki lekarzy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uważa za swój obowiązek złożyć podziękowanie uczestnikom konkursu, członkom Jury z Dr. Gen. St. Rouppertem na czele, P. Melchiorowi Wańkowiczowi za inicjatywę i udział w jej wykonaniu, oraz Prof. Wyższej Szkoły Dziennikarskiej. P. J. Wasowskiemu za wybitny udział nad przygotowaniem do druku pamiętników odznaczonych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wątpi, że „Pamiętniki lekarzy“ zajmą poważne miejsce w naszej literaturze pamiętnikarskiej o charakterze społecznym, oraz że spełnią zadania z nimi związane.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Anonimowy.