Pastorałki i kolędy/Nie maszci, nie masz


Narodził się w stajni Nie maszci, nie masz Nowy rok bieży
Narodził się w stajni Nie maszci, nie masz Nowy rok bieży
Kolędy
Kolęda klasztorna[1], której tekst spotykać można w Kantyczkach Chybińskiego z XVII wieku - pod tytułem: Najżyczliwsza i najwierniejsza famulacyja[2] i kolejnych rękopisach karmelitańskich: BJ 3640, 3642 i 3646 oraz w rękopisach z XVIII wieku: benedyktynek ze Staniątek spod Krakowa z 1754 roku, BJ 3639, oraz franciszkanek - z II. połowy XVIII wieku. Pieśń ta liczy najczęściej 9 zwrotek, choć spotykane są w zapisy liczące 11 zwrotek.[3].

KOLĘDA 52

Nie maszci, nie masz nad tę gwiazdeczkę,
Co mnie prowadzi prosto w szopeczkę:
Tam, tam, gdzie mój Pan leży,
W żłobie, w ludzkiej odzieży.


Pójdę ja, pójdę, będę Mu służyć,
Nie dam Mu w stajni niewczasu użyć.
Hej! hej! obrałam sobie,
Służyć, mój Jezu, Tobie.

Będę osiołkiem i wołkiem Twoim,
Ogrzewając cię afektem moim.
Hej! hej! obrałam sobie,
Służyć, mój Jezu, Tobie.

Żłobeczek twardy miękko wyłożę,
Albo go z serca mego wydrążę.
Hej! hej! obrałam sobie,
Służyć, mój Jezu, Tobie.

Ani snu oczom moim pozwolę,
Ciebie dzieciątko kołysać wolę.
Hej! hej! obrałam sobie,
Służyć, mój Jezu, Tobie.

Co tylko każesz będę robiła,
W szczęściu, nieszczęściu będę służyła.
Hej! hej! obrałam sobie,
Służyć, mój Jezu, Tobie.

Weź mnie mój Panie i na krzyż z sobą,
Gdzie się obrócisz pójdę za Tobą.
Hej! hej! obrałam sobie,
Służyć, mój Jezu, Tobie.

Teraz Ci śpiewać, prosić Cię będę,
Kochane dziecię, daj mi kolędę.
Hej! hej! obrałam sobie,
Służyć, mój Jezu, Tobie.

Nie chcę zapłaty innej od Ciebie,
Dobrze zapłacisz kiedy dasz Siebie.
Hej! hej! obrałam sobie,
Służyć, mój Jezu, Tobie.


Przypisy

  1.   Pastorałki i kolędy, Mioduszewski, 1843
  2. Polskie kolędy i pastorałki : [antologia : melodie i teksty], Szweykowska Anna,1989
  3. informacje za: http://www.bibliotekapiosenki.pl/Nie_masz_ci_nie_masz


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).