Pieśn Nowa o Gdańsku


Pieśn Nowa o Gdańsku • Anonim
Pieśn Nowa o Gdańsku
Anonim

Pieśń nowa o Gdańsku theraz znowu uczyniona, roku bożego 1577
Notha iey, iako: Wesołe chwile ku nam się nawróććie. etc

Prusowie hardzi,
wy Nyemyeckie plemię,
Gdańsku wspaniały,
moc wasza o ziemie,
Wspaniałe mury,
cżym iesżcże grozicie
Koniec uyzrżyćie

Cżemuś syny swe,
pogubił czne ludzi?
Jakosz cię Lament,
płacż ich nie wzbudzi,
Y krew płynącża,
zewsząd z gor rowami,
Czo wiecie sami

Nie miey nadzieie,
w murżech murowanych,
Ni w thwoich walech,
tak miąszszo sypanych,
Czo ręka zrobi,
tho zaś skazić może,
Wspomoż nas Boże

Thracili nieraz,
harce swe krzyżacy,
Wspomni z Jagiełłem,
iż bili polaczy,
Thak iż tho y dziś,
dobrze wspominaią,
Niemczy tho znaią.