Poezje zebrane (Orkan)

>>> Dane tekstu >>>
Autor Władysław Orkan
Tytuł Poezje zebrane
Redaktor Stanisław Pigoń
Wydawca Wydawnictwo Literackie
Data wyd. 1968
Druk Drukarnia Wydawnicza
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa

POEZJE
ZEBRANE

Wiersze zebrał, tekst opracował
i komentarzem opatrzył
JERZY KWIATKOWSKI
TOM I  •  TOM II
separator poziomy
KRAKÓW
WYDAWNICTWO LITERACKIE
REDAKCJA ZESPOŁOWA
pod kierownictwem
STANISŁAWA PIGONIA
MIECZYSŁAW KARAŚ – MARIA RYDLOWA
JERZY SKÓRNICKI
Okładkę projektowała
BARBARA BIERNAT
Printed in Poland
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968
Wyd. I. Nakład 3000 + 283 egz. Ark. wyd. 18,5. Art. druk. 30,5
Papier druk. mat. kl. III, 82 ✕ 104 cm, 70 g z Fabr. Pap. Klucze
Oddano do składania 24 V 1967
Podpisano do druku 12 I 1968
Druk ukończono w lutym 1968
Drukarnia Wydawnicza, Kraków, ul. Zwierzyniecka 2
Zam. nr 371/67R-49 (1413)
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Władysław Orkan.