Proza polska średniowieczna

>>> Dane tekstu >>>
Autor zbiorowy; Aleksander Brückner (opracowanie)
Tytuł Proza polska średniowieczna
Wydawca Krakowska Spółka Wydawnicza
Data wyd. 1923
Druk Drukarnia Literacka
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Uwagi Wariant tytułu: Średniowieczna proza polska.
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Nr 68BIBLJOTEKA NARODOWASerja IPOLSKA PROZA
ŚREDNIOWIECZNA


WYBRAŁ I OBJAŚNIŁ


ALEKSANDER BRÜCKNER
PROF. UNIWERSYTETU BERLIŃSKIEGOKRAKÓW
NAKŁADEM KRAKOWSKIEJ SPÓŁKI WYDAWNICZEJSPIS TREŚCI

str.
WSTĘP (ROZWÓJ DAWNEJ PROZY) 3

KAZANIA
I. KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE 11
1. Kazanie na dzień św. Katarzyny 12
2. Kazanie na Boże Narodzenie 14
3. Z kazania na Trzech Króli 16
4. Z kazania na Gromniczną 17
5. Z kazania na św. Michała i Aniołów 18
II. KAZANIA GNIEŹNIEŃSKIE 20
1. Na Boże Narodzenie 22
2. Na św. Jana Chrzciciela 29
3. Na św. Bartłomieja 31
4. Na św. Jana Ewangelistę 34
III. KAZANIE PRASKIE 42

MODLITWY I FORMUŁY
Modlitwy i formuły 59
Spowiedź powszechna 59
Pacierz 60
Pozdrowienie anielskie 61
Credo 61
Salve Regina 61
Symbol św. Atanazego 62
Reguła Tercjarzy franciszkańskich 64

PISMO ŚWIĘTE
I. PSAŁTERZ 69
Prolog (z Psałterza florjańskiego) 71
Psalm 1 (z Psałterza florjańskiego i puławskiego) 72
Psalm 2 72
Psalm 108 74
Psalmy 118, 20, 6, 31, 3 (w późniejszej redakcji) 77
II. BIBLJA KRÓLOWEJ ZOFJI 83
Genezis I 84
Exodus XII 86
Tobiasz XI 88
Machabeuszów I, 1 89
Jezajasz 48 92
Jeremiasz 13 94
Jeremiasz 29 96
Naum I 98

ROMANS DUCHOWNY
ŻYWOT NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 103
Z księgi pierwszej (O życiu Marji przy świątyni) 110
Z księgi drugiej. (Prolog. Zwiastowanie. O młodości Zbawicielowej) 116
Rozmowa Matki z Synem 126
Listy z królem edeseńskim Abgarem 131
Z Ewangelji: Przypowieści i inne 136
Męka Pańska: W ogrojcu 161
Przed Kaifaszem i Piłatem 186
Przed Herodem i Piłatem 207

PISEMNICTWO ŚWIECKIE
I. Listy miłosne 219
II. Roty sądowe 223
III. Przekłady Statutów 227
DODATEK
Ortyle magdeburskie 242


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: zbiorowy, Aleksander Brückner.