Rozmyślania (Lange)

>>> Dane tekstu >>>
Autor Antoni Lange
Tytuł Rozmyślania
Wydawca Wacław Wiediger
Data wyd. 1906
Druk Drukarnia W. L. Anczyca i S-ki
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Antoni Lange: Rozmyślania.

NAKŁAD • WACŁAWA • WIE
DIGERA • OZDOBIŁ • TENŻE
ODBITO • W • DRUKARNI • W
L • ANCZYCA • I • SPÓŁKI
W • KRAKOWIE • ROKU • 1906
SKŁADY • KRAKÓW • G • GE
BETHNER • I • SKA • WAR
SZAWA • E • WENDE • I • SKA
KSIAŻKA • NINIEJSZA• WYDANĄ
ZOSTAŁA • W • 147 • EGZEMPLA
RZACH • NUMEROWANYCH • I
WŁASNORĘCZNIE • PODPISA
NYCH • PRZEZ • AUTORA • Z • KTÓ
RYCH • 1 • ODBITO • NA • KRÓLE
WSKIM • WELINIE • JAPOŃSKIM
(N 1) • 1 • NA • PAPIERZE • CHIŃ
SKIM • (N 2) • 5 • NA • BIAŁYM
CZERPANYM • PAPIERZE • HO
LENDERSKIM • KRÓLEWSKIEJ
FABRYKI • VAN • GELDER • ZO
NEN • (N 3—7) • I • 140 • NA • PA
PIERZE • CZERPANYM • (N 8—147)

№17

A. LangeEgzemplarze zbytkowne wszystkich wydawnictw do nabycia tylko u wydawcy: Warszawa ul. Złota 25.

ROZMYŚLANIA

I — LVI Str.1 — 81
Na przełomie stuleci 83 — 100
Deuteronomion 101 — 126

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Antoni Lange.