Sieroctwo

 1
 Mówią, że Postęp nas bogaci co wiek;
 Bardzo mi to jest miło i przyjemnie:
 Niestety! co dnia mniej cieszę się ze mnie,
 Śmiertelny człowiek!
 
 2
 Cywilizacji dwie - widzę ustawnie:
 Jedna - chce wszystko odkrywać na serio,
 Druga - chce wszystko pokrywać zabawnie
 Świetną liberią!
 
 3
 Odkrywająca? - wciąż idzie do słońca:
 "Czekajcie! - mówiąc pokoleniom - bowiem,
 Gdy szereg odkryć mych spełnię do końca,
 Coś - i wam powiem!
 
 4
 Zakrywająca? - cieszy znów inaczej:
 Pokaż jej łez zdrój? - ona odpowiada:
 "nie trzeba zważać na to co to znaczy!
 Może - deszcz pada."
 
 5
 Dwie, takie błogie, mając opiekunki,
 Ludzkość, w sieroctwie znikłaby głębokiem,
 Gdyby glob nie był ramieniem piastunki,
 Słońce? - jej okiem!


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Cyprian Kamil Norwid.